Kóždy ptak ma swoju kombinaciju

štwórtk, 25. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Na polu mjez Łupoju a Radworjom bě tele dny wulka ličba žorawjow wobkedźbować. Někotre mějachu rynki přičinjene.  Foto: Andreas Baumgärtel Na polu mjez Łupoju a Radworjom bě tele dny wulka ličba žorawjow wobkedźbować. Někotre mějachu rynki přičinjene. Foto: Andreas Baumgärtel
wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND