Žane předłohi w interneće

póndźela, 29. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Rada Hodźijskeje gmejny wjace transparency wobydlerjam wotpokazała

Hodźij (CK/SN). Předłohi za wobzamknjenja gmejnskeje rady tež přichodnje do posedźenjow na internetnych stronach gmejny Hodźij widźeć njebudu. To su tamniši gmejnscy radźićeljo na swojim zašłym posedźenju wobzamknyli. Po słowach nawodnicy hłowneho zarjada gmejny Ines Henichoweje běchu wo tym w zašłosći hižo časćišo diskutowali. We wuběrkach pak njemóžachu so dojednać, čehoždla měješe nětko gmejn­ska rada wo tym wothłosować. Ale tež w parlamenće běchu jeho čłonojo rozdźělneho měnjenja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND