Přistaja dalšeho sobudźěłaćerja

póndźela, 05. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Z fotowoltaiskej připrawu na Wudworskej wodočisćerni chce zaměrowy zwjazk za wopłóčki dołhodobnje energiju zalutować.  Foto: Andreas Kirschke Z fotowoltaiskej připrawu na Wudworskej wodočisćerni chce zaměrowy zwjazk za wopłóčki dołhodobnje energiju zalutować. Foto: Andreas Kirschke

Wudwor (AK/SN). W planowanej nowej bydlenskej štwórći při tankowni w Pan­čicach-Kukowje chce zaměrowy zwjazk za wopłóčki Při Klóšterskej wodźe (AZV) klětu a 2020 wopłóčkowe kanale kłasć. Tale inwesticija je zapisana do hospodarskeho plana za přichodne lěto, kotryž je hišće hač do 8. nowembra zjawnje wu­połoženy.

Zaměrowy zwjazk liči klětu z dochodami 1,671 milionow a z wudawkami 1,663 milionow eurow. Přinošk zwjazkej přisłušacych gmejnow wostanje z dohromady 25 000 eurami konstantny. Z nim financuja te wudawki, kotrež njehodźa so na domjacnosće přepołožić. Po tuchwilnych předstawach ma klětu 8 510 eurow dobytka nastać. Jón chcedźa swojim rezerwam přirjadować.

Zo móhli wobstejace wodočisćernje optimalnišo hladać a trěbne reparatury spěšnišo přewjesć, chcedźa pjateho hladarja techniskich připrawow přistajić. Tak změje zaměrowy zwjazk za wopłóčki potom dźewjeć krutych přistajenych, z nich štyrjoch w zarjadnistwje. Personalne kóšty inkluziwnje socialne wotedawki maja klětu 540 000 eurow wučinjeć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND