Powědaja wo stawiznach wsow

wutora, 04. decembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
W rozmołwje Moniki Gerdesoweje z Geratom Šmelinkom (wotprawa) zhonichu wopytowarjo zahajenskeho wječora lětušeje kulturneje zymy w Chróšćanskej hospodźe wjele zajimaweho wo pohladnicach, kotrež Šunowčan zběra.  Foto: Feliks Haza W rozmołwje Moniki Gerdesoweje z Geratom Šmelinkom (wotprawa) zhonichu wopytowarjo zahajenskeho wječora lětušeje kulturneje zymy w Chróšćanskej hospodźe wjele zajimaweho wo pohladnicach, kotrež Šunowčan zběra. Foto: Feliks Haza

Kaž kóžde lěto su k zahajenju kulturneje zymy w Chróšćanskej putniskej hospodźe minjenu sobotu wustajeńcu wotewrěli. Tónraz pak njepokazuja tam molowane wobrazy wuměłca, ale historiske pohladnicy ze serbskich wsow.

Chrósćicy (SN/MWj). Něhdźe 80 pohladnicow z wobšěrneje zběrki Šunowčana Gerata Šmelinka debi nětko zarjadowansku rumnosć Chróšćanskeje putniskeje hospody. Z rozmołwy putniskeje maćerje Moniki Gerdesoweje ze 64lětnym zahorjenym a wěcywustojnym zběrarjom pohladnicow móžeše nimale 20 wopytowarjow zhonć, hdźe běchu spočatki jeho hobbyja a kotre žadnostki so w jeho ně­hdźe tysac pohladnicow wopřijacej zběrce chowaja. W přehladce je nimale kóžda wjes mjez Šunowom a Pančicami-Ku­ko­wom zastupjena.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND