Zwyša dawk a staršiski popłatk

wutora, 04. decembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Podróšenje přirunujo z druhimi komunami znjesliwe

Hamor (AK/SN). Z wjacorymi naprawami Hamorska gmejna na swoje napjate hospodarske połoženje reaguje. Spočatk přichodneho lěta rozrosće sadźba za ležownostny dawk B wot 415 na 420 procentow, z čehož nadźija so gmejna přidatnych dochodow 8 000 eurow. To su gmejnscy radźićeljo na swojim wčerawšim posedźenju wobzamknyli. Ležownostny dawk B runa so nětko sakskemu přerězkej. Ale tež ležownostny dawk A kaž tohorunja přemysłowy dawk drje přichodnje po­dróša, rjekny radźićel Horst Janack (Lěwica).

Hižo druhi raz zwyša radźićeljo lětsa staršiski přinošk za žłobik, pěstowarnju a hort. W meji mjenowachu jako přičinu změnjeny hladanski kluč a stupace personalne wudawki. W přihotach na dwójny etat 2019/2020 dyrbja nětko na napjate hospodarske połoženje komuny reagować. „Žłobikowe městno na přikład płaći za jedne dźěćo wob měsac 1 015 eurow. Z toho zarunaja kraj a starši po 200 eurach. Gmejna sama płaći na dźěćo 600 eurow“, rozłoži nawoda hłowneho zarjada Arian Leffs. „Ze snadnym zwyšenjom nětko spytamy, etat zaso zrunać.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND