Wopłóčkowy kanal skoro dotwarjeny

srjeda, 05. decembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Z aktualnym stawom němsko-serbskeho šulskeho centruma je so Slepjanska gmejnska rada wčera wospjet zaběrała. To pak njebě jenički twarski projekt, kotryž we wsy tuchwilu maja.

Slepo (CK/SN). Po tydźenje trajacych wokołopućach za wobchad twara wopłóčkoweho kanala w Slepom dla je projekt nětko w dalokej měrje dotwarjeny. Wo tym informowaše nawoda twarskeho zarjada gmejny Steffen Seidlich wčera gmejnskich radźićelow na jich posedźenju. Młynski puć a Zawodowy puć stej hač na małe zbywace dźěła hotowej, wotrězk na Měrowej je hižo asfaltowany. Dźensa chcyše tam krajny zarjad za dróhotwar a wobchad pruwować, hač je wšitko w porjadku. Potom su jenož hišće markěrowanja na puću trěbne. „Planowane je, Měrowy puć pjatk wobchadej přepo­dać“, Seidlich připowědźi.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND