Kak wulki měł parlament być?

srjeda, 05. decembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Běła Woda (AK/SN). Na swojim zašłym posedźenju zaběrachu so čłonojo Běłowodźanskeje měšćanskeje rady mjez druhim z prašenjom, hač měł so parlament wot 22 na 18 radźićelow pomjeńšić a hač njemóhli tak zaměrnišo dźěłać. „Naše město dale wobydlerjow zhubja. Kónc lěta 2017 mějachmy jich hišće 16 348. Na to měli reagować“, podšmórny radźićel Andreas Friebel z frakcije Klartext w swojim namjeće. Hižo nětko su posedźenja radźićelow lědma raz połnoličbne, dokelž někotři pobrachuja. Andreas­ Friebel tuž měni, zo měli móžnosće, kotrež sakski gmejnski porjad skići,­ nałožować. Wón namjetuje, měšćansku radu na 18 čłonow pomjeńšić. To by, tak Friebel dale argumentowaše, tohorunja „přinošk ke konsolidaciji měšćanskich financow było. Mnohostronskosć měnjenjow by tež w pomjeńšenej měšćanskej radźe zaručena była.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND