Njewšědna wojerska kapałka w Chrósćicach

srjeda, 05. decembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Wosebitosć Chróšćanskeje kapałki za padłych wojakow Prěnjeje swětoweje wójny je, zo su swójbne mjena němsce, před mje na a druhe napisy pak serbsce napisane (nalěwo). Na městnje, hdźež kapałka steji, běchu Chróšćenjo w lěće 1921 japoštoł skeho nunciusa Eugenija Pacellija, pozdźišeho bamža Pija XII., witali. Taflička (naprawo) na to dopomina.  Foto: Julian Nyča Wosebitosć Chróšćanskeje kapałki za padłych wojakow Prěnjeje swětoweje wójny je, zo su swójbne mjena němsce, před mje na a druhe napisy pak serbsce napisane (nalěwo). Na městnje, hdźež kapałka steji, běchu Chróšćenjo w lěće 1921 japoštoł skeho nunciusa Eugenija Pacellija, pozdźišeho bamža Pija XII., witali. Taflička (naprawo) na to dopomina. Foto: Julian Nyča

Před 100 lětami skónči so Prěnja swětowa wójna – z wjace hač 15 milionami mortwych dotal najkrawniša w stawi­znach čłowjestwa. W němskich wójskach – předewšěm w sakskim a pruskim – wojowachu tež tysacy Serbow na bitwišćach na zapadźe a wuchodźe Europy. Jeničce katolski serbski kraj zhubi w surowym boju wulkomocow wjacore sta swojich synow. Hižo krótko po wójnje rozsudźi so tuž tež we Łužicy wjele gmejnow a wosadow, stajić swojim padnjenym pomniki, zo njebychu na jich mjena zabyli. Jedyn z prěnich w serbsko-katolskich gmejnach bě – mjeztym wotstronjeny – Radworski pomnik w meji 1919; bórze slědowachu Miłoćicy a Wotrow (1920), Jawora, Wudwor­ a Njebjelčicy (1921) kaž tež Jaseńca­ a Worklecy (1922). Tež Swi­njarnja, Kukow a Šunow stajichu swojim­ padłym swójske pomniki.

Jónkrótne wuwzaće

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) Wosebitosć Chróšćanskeje kapałki za padłych wojakow Prěnjeje swětoweje wójny je, zo su swójbne mjena němsce, před mje na a druhe napisy pak serbsce napisane (nalěwo). Na městnje, hdźež kapałka steji, běchu Chróšćenjo w lěće 1921 japoštoł skeho nunciusa Eugenija Pacellija, pozdźišeho bamža Pija XII., witali. Taflička (naprawo) na to dopomina. Foto: Julian Nyča
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND