Štyri projekty přidatnje

pjatk, 04. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

We Wojerowskim starym měsće planuja lětsa rozdźělne naprawy

Wojerecy (AK/SN). Po woli měšćanskeje rady Wojerec chcedźa tamniše stare město dale zaměrnje saněrować. Kaž Wojerowscy radźićeljo na swojim zašłym posedźenju wobzamknychu, ma so lisćina naprawow za předewzaća w starym měsće lětsa wo štyri naprawy rozšěrić. Tak chcedźa wonkowne připrawy při Woby­dlerskim centrumje Piwarska haska 1 porjeńšić, idejowe wubědźowanje za swobodne městna w starym měsće přewjesć, parkowanski wodźenski system zwoprawdźić a koncept za nadróžne wobswětlenje zdźěłać. Dohromady zwoprawdźa w starym měsće 29 naprawow w cyłkownym wobjimje 2,7 milionow eurow. Z toho zapłaći město jako swójski podźěl 925 000 eurow. Ze spěchowanskich horncow nadźijeja so 1,8 milionow eurow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND