Digitalna medicina w srjedźišću

póndźela, 14. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (SN). Pod hesłom „Strowota digitalnje. Smartne technologije w medicinje a hladanju“ rěka nowy slěd přednoškow we Wojerowskim kompjuterowym muzeju ZCOM, kotryž zahaja tam 23. januara w 17.30 hodź. Z nim chcedźa dać wotmołwu na prašenje mnohich ludźi, kotry pozitiwny přinošk móhła digitalizacija měć, zo hodźało so nuzy w hladanskim wobłuku wotpomhać a swójska strowota spěchować. W přednoškach z naslědnej diskusiju zajimcy wot fachowcow ze strowotniskeje branše přichodnje jónu wob měsac zhonja, kotre inowatiwne pomocne srědki, technolo­gije a inteligentne asistencne systemy hižo­ dźensa eksistuja a hdźe su šansy a wužadanja digitalizacije.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND