Najwobšěrniši etat zašłych lět

štwórtk, 31. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Měšćanscy radźićeljo so prěni raz z hospodarskim planom 2019 zaběrali

Budyšin (SN/MWj). Zo so měšćanska rada hakle w januarskim posedźenju z hospodarskim planom tohole lěta zaběra a nic hižo w měsacu do toho kaž zašłe lěta, swědči wo tym, zo bywaja časy pjenježnje komplikowaniše. Tole rjekny financny měšćanosta Robert Böhmer na wčerawšim posedźenju radźićelow, jako jim etat 2019 w hrubym rozłoži. Po jeho měnjenju a tym hospodarskich fachowcow so časy wulkeje konjunktury nachileja. Lětuši etat drje je znowa na jara wysokim niwowje. Za přichodne lěta pak budu nowe směrnicy trěbne, dokelž njebudźe so kóždy projekt zwoprawdźić hodźeć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND