Mnozy tež z Drježdźan přijěli

póndźela, 25. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Hač do 31. měrca móža sej zajimcy w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy wustajeń cu fascinowaceje a wohroženeje družiny amfibijow wobhladać. Wčera běchu  tam dźěći ze staršimi na akciski dźeń swójbow přišli.  Foto: Feliks Haza Hač do 31. měrca móža sej zajimcy w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy wustajeń cu fascinowaceje a wohroženeje družiny amfibijow wobhladać. Wčera běchu tam dźěći ze staršimi na akciski dźeń swójbow přišli. Foto: Feliks Haza

Kamjenski Muzej zapadneje Łužicy móže­še loni něhdźe 30 000 wopytowarjow witać. Wosebje swójby su poskitki wustajeńcow a zarjadowanjow rady wužiwali, samo z Drježdźan.

Kamjenc (SN/mwe). „Akciski dźeń za cyłu swójbu“ – tute zarjadowanje je w elementariju Muzeja zapadneje Łužicy wose­bje woblubowane. Kaž Bodo Plesky z nowinskeho běrowa praji, wosebite wustajeńcy wopytowarjow najbóle wabja. Tak tež aktualna přehladka wo amfibijach, kotraž je tam hač do 31. měrca přistupna. Kelko ludźi do muzeja přichadźa, zaleži zwjetša na wjedrje. „Na wustajeńcach njemóže zaležeć, zo njeje loni w lěću při njezwučenej horcoće telko ludźi kaž 2017 do našeho muzeja přišło“, Plesky­ twjerdźi.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND