Nowy pospyt

pjatk, 01. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN). Dźěćaca a młodźinska biblioteka sprjewineho města móhła bórze „Jurij Brězan“ rěkać. Namjet, biblioteku po serbskim spisowaćelu pomjenować, stej na minjenej Budyskej měšćanskej radźe srjedu frakciji Lěwicy a SPD zapodałoj. Budyski wyši měšćanosta Alexander Ahrens (SPD) namjet wita. Wón pak zwurazni, zo měli Serbja sami namjet dale podpěrać, chcyli-li jón zwoprawdźić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND