„Eberhard“ tójšto štomow spowalał

póndźela, 11. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Kaž na mnohich druhich městnach je sylny wichor tež tule w Delnjej Kinje wjacore štomy powalił, kotrež wohnjowi wobornicy rumowachu. Foto: Jens Kaczmarek Kaž na mnohich druhich městnach je sylny wichor tež tule w Delnjej Kinje wjacore štomy powalił, kotrež wohnjowi wobornicy rumowachu. Foto: Jens Kaczmarek

Budyšin/Pančicy-Kukow (SN/MWj). Ze spěšnosću zdźěla wjace hač 100 km/h je wichor „Eberhard“ w nocy po Sakskej a tak tež po Hornjej Łužicy howrił. Dobra powěsć je, zo so po wšěm zdaću w Budyskim a Zhorjelskim wokrjesu nichtó zranił njeje. Na njeličomnych městnach pak su štomy powróćane. Zwjetša wone jenož na puć padnychu. W Budyšinje pak bu při tym wosobowe awto wobškodźene. Nimo južneho dźěla Zhorjelskeho wokrjesa a Kamjenskeje kónčiny je wichor wokoło sprjewineho města najsylnišo zachadźał. Tu dyrbjachu wohnjowi wobornicy Nutřkownu Lawsku dospołnje zaraćić, dokelž hro­žeše so třěcha tak mjenowanych byr­garskich domow sypnyć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND