Za dawnymi slědami pytane

srjeda, 03. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Z trochu njezwučenym techniskim nastrojom je Patrick Mertl tele dny na kromje Wotrowskeho hrodźišća tam a sem jězdźił, pytajo  tak za slědami móžneho něhdyšeho wobtwarjenja.  Foto: Marian Wjeńka Z trochu njezwučenym techniskim nastrojom je Patrick Mertl tele dny na kromje Wotrowskeho hrodźišća tam a sem jězdźił, pytajo tak za slědami móžneho něhdyšeho wobtwarjenja. Foto: Marian Wjeńka

Wotrowske hrodźišćo znowa wědomostnicy přepytowali

Wotrow (SN/MWj). Starodawne Wotrowske hrodźišćo respektiwnje jeho wokolne łuki běchu tele dny znowa městno archeologiskeho a geologiskeho přepytowanja. Wotdaloka widźane móhł sej čłowjek minjeny pjatk myslić, zo tam něchtó skłoniny podłu puća do směra na Kanecy na starodawne wašnje ratarsce wobdźěłuje. Dwukolesaty nastroj, kotryž Patrick Mertl tam a sem ćišćeše, dopominaše skerje na samopasleny grat, z kotrymž móhł čłowjek pódu wobdźěłać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND