Twarsku próstwu přizwolili

póndźela, 20. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Dźěwinjenjo změja wokoło gratownje bórze rjeńšu nawjes

Dźěwin (AK/SN). Gmejnje Dźěwin (Groß Düben) su próstwu za nowowuhotowanje nawsy zasadnje přizwolili, kaž wjesnjanosta Helmut Krautz (SPD) gmejnskim radźićelam na posedźenju zdźěli. „Zhorjelski krajnoradny zarjad je nam twarsku dowolnosć w jednorym postupowanju přizwolił“, Krautz rozłoži. „Zwjazany pak je z njej cyły rjad napołožkow.“ Mjez druhim dźe wo tepjenske časy w planowanej pjecy kaž tež wo wopłóčki.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND