Popłatki znowa kalkulować

pjatk, 07. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Wažne rozsudy na poslednim posedźenju gmejnskich radźićelow

Dźěwin (AK/SN). Poslednje posedźenje Dźěwinskich gmejnskich radźićelow we wólbnej dobje 2014–2019 bě wčera wšo druhe hač snano zabawne zakónčace zetkanje radźićelow. Město toho mějachu parlamentownicy wjacore do přichoda sahace wobzamknjenja na dnjowym porjedźe.

Tak woni z jednym napřećiwnym a jednym wzdatym hłosom wobzamknychu, zo maja popłatki za pohrjebnišćo w Brězowce znowa kalkulować. Wotpowědny nadawk dósta předewzaće za komunalne poradźowanje we vogtlandskim Reichenbachu. Po móžnosći hač do kónca lěta ma kalkulacija předležeć. Wobličenje płaći potom za Brězowske po­hrjebnišćo runje tak kaž za te w Dźěwinje. Po móžnosći wot klětušeho ma nowa kalkulacija płaćić. Reichenbachske předewzaće je tež hižo za Trjebinsku a za Slepjansku gmejnu popłatki za pohrjebnišća kalkulowała.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND