Z młodźinskeho kluba na festiwal do Miłočanskeje skały (2)

srjeda, 17. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Štó a što tči za serbskimi projektami, kotrež buchu we wobłuku wubědźowanja Sakskeho fondsa „Čiń sobu!“ mytowane? W lětušim lětnim serialu Serbskich Nowin wam projekty předstajamy.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) Nina Krawčikec (na wobrazu) přihotuje ze Sofiju Cyžec a Marie-Charlotte Čor nakec hudźbny festiwa l při Miłočanskej skale. Foto: Milenka Rječcyna
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND