Křižerjo z wonkownym znamjenjom

srjeda, 01. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/MWj). Po tym zo je UNESCO serbske nałožki w běhu lěta njedawno na lisćinu imaterielneho kulturneho herbstwa přiwzała, maja nětko nošerjo tychle nałožkow wonkownje na to pokazać, zo su­ ptači kwas, debjenje jutrownych jejow, křižerske procesiony, mejemjetanja a dalše nałožki do tuteje lisćiny za­přijate. Kaž předsyda Domowiny Dawid Statnik k tomu zdźěli, je třěšny zwjazk za to znamješka z wotpowědnym logom zhotowić dał, kotrež hodźa so košli, pulowrej abo woblekej přityknyć a maja wonkownje na to skedźbnjeć, zo słuša wěsty nałožk do woneho imaterielneho kulturneho herbstwa. Bohužel njeje so poradźiło znački hižo do Budyskich jutrownych wikow dozhotowić dać, hdźež chcychu je wobdźělenym debjerjam jejkow prěni raz přityknyć. Hakle spočatk tohole tydźenja je Drježdźanske přede­wzaće znamješka dozhotowiło a do Budyšina přiwjezło. Nětko chcedźa je tuž spěšnje křižerjam rozdźělić. Předwidźane je, zo změja kantorojo a nawodźa procesionow znamješko přityknjene.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND