Krótkopowěsće (02.04.15)

štwórtk, 02. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Wobydlerjo njerozsudźa

Žitawa. Měšćanska rada w Žitawje je wob­zamknjenje, přewjesć wobydler­skeho požadanje k wobchadej na torhošću po saněrowanju, wotpokazała. Wobzamknjenje bě předwidźało, dać woby­dlerjam wothłosować wo wužiwanju torho­šća jeničce za pěškow. Jenož we wuwzaćnych padach měło so dowolić wužiwanje za jězdźidła.

Wulkotny dar koparjow

Wuježk. Wjednistwo Dynama Drježdźany je dźěćacemu a młodźinskemu do­mej we Wuježku přepodało šek w hódnoće 5 000 eurow. Z pjenježnym darom ma so zetkawanski rum wobnowić a zno­wa wuhotować. Jednaćel Dynama Ralf Minge je šek wčera popołdnju přepodał, prjedy hač so prašenjam woby­dlerjow domu wěnowaše.

Znaty dom insolwentny

Biskopicy. Kulturny dom w Biskopicach je insolwencu přizjewił. Dom pak budźe dale wobhospodarjeny, zdźěli prawiznik a rjadowar insolwency Matthias Rönsch sćelakej Radio Lausitz. Dołhodobnje měli wokrjes a město Biskopicy k zachowanju woblubowaneho domu přinošować. Wobsedźer kulturneho domu je do insolwency bjez wuspěcha spytał twarjenje předać.

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND