Na serbskich slědach kolesować

srjeda, 08. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Wobhladanjahódny je Serbski wjesny muzej w Błobošojcach při kolesowanskej šćežce  „Serbske impresije “. Turistiske zjednoćenstwa kołojězby po tutej 34 kilo metrow dołhej dwurěčnje wupisanej čarje organizuja.  Foto: SKT Wobhladanjahódny je Serbski wjesny muzej w Błobošojcach při kolesowanskej šćežce „Serbske impresije “. Turistiske zjednoćenstwa kołojězby po tutej 34 kilo metrow dołhej dwurěčnje wupisanej čarje organizuja. Foto: SKT

We wokrjesu Sprjewja-Nysa maja pućowacy přiležnosć, něhdźe 240 kilometrow po šćežce „Serbske impresije“ koleso­wać. W Hornjej Łužicy je čara něhdźe 250 kilometrow dołha.

Slepo (SN/mwe). Temowa kolesowanska šćežka „Serbske impresije“ je mjeztym dosć znata a někotryžkuli bě na njej hižo po puću. Cyłkownje je čara w Delnjej a Hornjej Łužicy něhdźe 500 kilometrow dołha. Jednotliwe stacije su dosć derje wupisane, wšudźe wuhladamy serbsko-němske informaciske tafle.

W Hornjej Łužicy je šćežka „Serbske impresije“ zwjazana z Krabatowej, ze žabjacej, wjelčej a sprjewinej turu kaž tež ze serbskim lipowym łopješkom woznamjenjenej kolesowanskej turu mjez Stróžu­ a Pančicami-Kukowom. Zakład za wu­wiće kolesowanskeje šćežki w Delnjej Łužicy a temoweje šćežki je datowa banka „Serbska kulturna čara“. Do njeje zapisane su muzeje a domizniske stwy, rjemjesło, gastronomija, cyrkwje, pom­niki a dalše zajimawe wopytanjahódne městna. Informacije so wobstajnje aktualizuja a rozšěrjeja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND