Wódna atrakcija za dźěći trěbna

štwórtk, 09. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Porchow (SN/mwe). Jedna z najrjeńšich kupjelow w Hornjej Łužicy je Porchowska. W lětnim času, při ćopłym słónčnym wjedrje maja tam wšědnje sta hosći z blišeje wokoliny, tež ze serbskich wsow. Wosebje swójby so w Porchowje rady wočerstwjeja, dokelž je kupjel jara derje wuhotowana, přeco čista a rjenje hladana. Zamołwita za to je Porchowska gmejna, kotraž kupjel na swójsku ini­ciatiwu wudźeržuje. Tak maja so bazenk za dźěći kaž tež wobłukaj za płuwarjow a njepłuwarjow prawidłownje rjedźić. Přez cyły dźeń so woda filtruje a klumpy nastajnosći běža, štož gmejnu wjele pjenjez za milinu płaći. Wosebitostka wšak je, zo ćeče w Porchowje pospochi čerstwa woda po tysacach litrow z bliskich skaliznow, tak zo nimale žanu chemiju do wody sypać njetrjebaja. Čista woda je dźě wuměnjenje, zo ludźo scyła kupać přijědu. Tež wšelake nastroje, kaž je to w Porchowje kraka, chcedźa dźěći měć. Tak wjesnjanosta Sebastian Hein (CDU) wobžaruje, zo hišće za dźěći w starobje pjeć do dźesać lět žanu prawu wódnu atrakciju nimaja. „Lětsa dyrbjachmy hižo dźěćacy bazenk za 15 000 eurow sporjedźeć dać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND