Wudawki po wažnosći rjadowane

srjeda, 22. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Zdźěłać etat Radworskeje gmejny je tam hladajo na napjate financne połoženje dosć łoskoćiwa naležnosć. Wčera su so radźićeljo na swojim posedźenju prěni króć na to zwažili.

Radwor (SN/MkWj). Gmejnskim radźićelam předležeše hladajo na lětuši etat přehlad w formje tabulki, kotruž bě gmejnski zarjad zestajał. W njej běchu wšitke předewzaća zapisane, do kotrychž chcyła gmejna Radwor lětsa inwestować. Za to maja cyłkownje 225 900 eurow k dispoziciji, kaž komornica Mira Richter rozłoži. Dokelž pjenjezy za wšitke předewzaća njedosahaja, zrjadowachu je po wažnosći. Na prědnich městnach steja projekty, kotrež su njewobeńdźomne. Někotre z nich, kaž kóšty za wutwar B 96 w Čornym Hodlerju, su přez wotpowědne zrěčenja kruće zaplanowane, tamne, kaž nakup­ digitalneje škričkoweje techniki za wohnjowu woboru, słušeja k winowatostnym nadawkam gmejny. Zaso druhe kaž naprawy přećiwo wulkej wodźe, su ze spěchowanskimi srědkami podkła­dźe­ne a njehodźa so tuž wotstorčić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND