Zhromadnje za wobydlerski centrum

pjatk, 24. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )

W přichodnym Wojerowskim woby­dlerskim centrumje Konrada Zusy matej­ so tež serbska rěč a kultura wotbłyšćować. K tomu ma nětko kooperaciske zrěčenje nastać.

Wojerecy (AK/SN). „Smy serbskej rěči a kulturje jara wotewrjeni. Towarstwa a skupiny móža so na nas wobroćić. Rady podpěrujemy z infrastrukturu“, podšmórny jednaćel Wojerowskeje kultur­neje fabriki Uwe Proksch wčera na po­sedźenju přirady za serbske naležnosće města. Wuměnjenja su w přichodnym wo­bydlerskim centrumje ze sydarnju, žurlu, małym jewišćom a kofejownju date­. Zhromadnje z Přirodowědo-techniskim centrumom dźěći a młodostnych (NATZ) Wojerecy wobhospodari kulturna fabrika přichodnje wobydlerski centrum. Zjawnosći přepodać chcedźa jón 4. a 5. septembra. „Chcemy wotewrjenje ze serb­skim programom podpěrać“, potwjerdźi regionalna rěčnica Wojerowskeje župy „Handrij Zejler“ Christina Šołćina.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND