Z wopytowarskim rekordom

póndźela, 27. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Sokołar Peter Nitsch je sobotu na nalětnich přirodowych wikach w Stróži mnohim zajimcam swoje rubježne ptaki předstajił, z kotrymiž chodźi tohorunja na hońtwu.  Foto: Constanze Knappe Sokołar Peter Nitsch je sobotu na nalětnich přirodowych wikach w Stróži mnohim zajimcam swoje rubježne ptaki předstajił, z kotrymiž chodźi tohorunja na hońtwu. Foto: Constanze Knappe

Ptak lěta, pokazka rjemjeslnikow a serbski nałožk na wikach přirody

Stróža (CK/SN). Z rekordom 6 100 wopytowarjow skónčichu so sobotu popoł­dnju 14. nalětnje přirodowe wiki na terenje zarjadnistwa biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty w Stróži. Stajnje wjele přihladowarjow měješe Peter Nitsch. 72lětny zastupowacy předsyda wuchodosakskeho zwjazka sokołarjow měješe wjacore sokoły, pašturlicu kaž tež sowu sobu, a wězo škraholca, ptaka lěta. ­Kamjenčan chodźi po starym wašnju ze swojimi rubježnymi ptakami tež na hońtwu. Runje tak pak stara so wo chore zwěrjata, hoji a wusadźa je zaso w přirodźe. Něhdźe 30 sokołarjow w Hor­njej Łužicy skutkuje. Peter Nitsch měješe sobotu na wjele prašenjow wotmołwi­ć. Při stejnišću zarjadnistwa biosferoweho rezerwata móžachu so wopytowrjo wobhonić, hdźe maja wšelake družiny pazorakow w našim regionje swój domicil a kak su wone žiwe. Dźěći pak móžachu z čłonami spěchowanskeho towarstwa Přiroda hornjołužiskeje hole a hatow małe pazoraki paslić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND