Wobmyslenja ležownosćow dla

pjatk, 08. meje 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Hišće njeje jasne, hdy budu zajimcy móc w Sernjanach twarić započeć

Róžant (SN/MWj). Gmejna Ralbicy/Róžant wotkupi klóštrej Marijinej hwězdźe na kromje Sernjan dwaj hektaraj pódy, hdźež móhli sej priwatni zajimcy přichodnje swójski dom natwarić. Nimo płaćizny na kwadratny meter, kotruž w zjawnosći radšo rjec nochcedźa, přewozmje komuna tež wudawki za notara a dalše kóšty. Tole je gmejnska rada na swojim wčerawšim posedźenju w Róžeńće wobzamknyła. Nimo toho přepo­dachu nadawk za planowanje wotkryća płoniny Drježdźanskemu inženjerskemu běrowej, z kotrymž maja ze zašłosće dobre nazhonjenja.

Njezrozumjenje wubudźi wčera žadanje, zo měł so za Sernjansku nowu bydlensku štwórć posudk wo poćeženju přez haru zdźěłać, dokelž tam statna dróha nimo wjedźe. „Wšitcy druzy w Sernjanach dyrbja z dróhu žiwi być, ale za nowe domy předpisuja nam posudk wo harje“, komentowaše Tomaš Bjeńš po jeho měnjenju bjezzmyslne žadanje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND