Čerstwe spěwy w starym hrodźe zaklinčeli

wutora, 12. meje 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Za poradźeny nalětni koncert na Worcynskim hrodźe so Róža Pinkawina minjeny pjatk chórej Meja wutrobnje dźakowaše.  Foto: Carmen Schumann Za poradźeny nalětni koncert na Worcynskim hrodźe so Róža Pinkawina minjeny pjatk chórej Meja wutrobnje dźakowaše. Foto: Carmen Schumann

Worcyn (CRM/SN). „Běše to jara rjany a zdobom prawy serbski koncert“, tak dźakowaše so Róža Pinkawina, dołho­lětna předsydka Domowinskeje skupiny a zasłužbna kulturna prócowarka, minjeny pjatk wječor Radworskemu chórej Meja a jeho dirigentej Pětrej Cyžej za dobru hodźinu serbskeje chóroweje hudźby. Krasnosć nalěća po serbsku wobspěwać a tak wutroby znowa zhrěć, to běchu sej Mejenjo tež tu předewzali, kaž to Beno Bělk při swojej moderaciji wuzběhny. Tomule narokej woni w nimale połnje wobsadźenej žurličce w historiskim wodowy­m hrodźe wotpowědowachu, hdźež so hižo lětdźesatki tohorunja serbske­ zarjadowanja wotměwaja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND