Napřećiwnaj kandidataj nastupitaj

srjeda, 13. meje 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Pančicy-Kukow (SN/MWj). W štyrjoch z pjeć gmejnow zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe – w Pančicach-Kukowje su hakle loni wjesnjanostu wolili – nastupi 7. junija šěsć kandidatow k wólbam wjesnjanosty. Jich je zhromadny wólbny wuběrk zarjadniskeho zwjazka pod nawodom jeho předsydy Alfonsa Ryćerja wčera wobkrućił. W dwěmaj gmejnomaj změja jenož jeničkeho kandidata. Dokelž w Chrósćicach dotalny wjesnjanosta Maćij Brycka hižo njenastupi, steji drje tam přichodnje wot CDU namje­towany Marko Kliman na čole komuny. W Ralbicach-Róžeńće kandiduje dotalny wjesnjanosta Hubertus Ryćer. Tež jeho je gmejnska skupina CDU namjetowała.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND