Policija (11.06.18)

póndźela, 11. junija 2018 spisane wot:

Specialne jězdźidło fuk

Zhorjelc. Wosebje ćežke transporty přewodźace jězdźidło su njeznaći sobotu popołdnju w Zhorjelcu pokradnyli. Napadnje žołte wobarbjene awto typa Renault ma hódnotu něhdźe 70 000 eurow. Za specialnym jězdźidłom nětko mjezynarodnje pytaja.

Policija (08.06.18)

pjatk, 08. junija 2018 spisane wot:

Wochłódźenje pytali

Kubšicy. Wobstajnje horce wjedro bě snano přičina padustwa w Kubšicach. Kaž Zhorjelska policajska direkcija zdźěla, běchu so njeznaći w času wot minjeneje póndźele do srjedy dopołdnja do firmy na Lubijskej dróze zadobyli. Tam měrjachu so na sudobja z chłódźenskim srědkom. 14 wjetšich blešow, dohromady 100 kilogramow ćežkich, su pokradnyli. Předewzaćel trochuje škodu na ně­hdźe 6 000 eurow. Za čo móhli paduši chłódźensku maćiznu wu­žiwać, bohužel znate njeje.

Policija (07.06.18)

štwórtk, 07. junija 2018 spisane wot:

Łopač bagra do busa zrazyła

Sprjewiny Doł. Njewšědne njezbožo sta so zawčerawšim popołdnju na Zawodowej dróze w Sprjewinym Dole. Na wob­jězdce bě 54lětny šofer z busom po puću, ­jako nadobo łopač bagra prědnju škleńcu wozydła přerazy a wulku škodu načini. 55lětny wodźer twarskeje mašiny bě po wšěm zdaću wopak wobličił, kak daloko jeje ruka saha. Na zbožo so nichtó njezrani. Sobujěducych w busu žanych njebě. Wěcna škoda pak je po informa­cijach policije z 10 000 eurami nahladna.

Policija (06.06.18)

srjeda, 06. junija 2018 spisane wot:

Wopita na staršiski wječor

Budyšin. 45lětna je so zawčerawšim wječor po puću k Fichtowej šuli ze swojim BMWjom VWja šmórnyła, swoje awto na to wotstajiła a na staršiski wječor do šule šła. Jako so wróći, policija na nju hižo čakaše. Při kontroli naměrichu pola njeje wjace hač 2,5 promilow alkohola w kreji. Domoj jěć wona w tym stawje wězo njesmědźeše.

Policija (05.06.18)

wutora, 05. junija 2018 spisane wot:

Biowotpadki so palili

Serbske Pazlicy. Z dotal njeznateje přičiny je so wčera rano w Serbskich Pa­z­licach sudobjo za biowotpadki paliło. Prjedy hač wohnjowa wobora přijědźe, so plastowe sudobjo nimale dospołnje wotpali. Płomjenja přeskočichu na pódla stejacu čornu tonu a zdźěla tež na skład palneho drjewa. Kelko škody při tym nasta, njeje hišće znate.

Policija (04.06.18)

póndźela, 04. junija 2018 spisane wot:

Kolesowar smjertnje znjezbožił

Zhorjelc. Tragiske wobchadne njezbožo sta so sobotu wječor při Bartonjanskim jězoru pola Zhorjelca. Kaž policajska direkcija zdźěli, jědźechu tam třo kolesowarjo na puću horu dele. Při tym so dwaj z nich wotboka dótknyštaj, na čož wobaj padnyštaj. Mjeztym zo so 57lětny muž jenož tróšku wobodrě, so jeho 51lětny přewodźer ćežko zrani. Byrnjež jeho wožiwić spytali, je wón hišće na městnje njezboža wudychał.

Policija (01.06.18)

pjatk, 01. junija 2018 spisane wot:

Spěšnosć měrili

Nowe Błohašecy. Na statnej dróze S 111 w Nowych Błohašecach je policija zawčerawšim spěšnosć měriła. Dowolenych je tam 50 km/h. Wot 2 600 kontrolowanych jězdźidłow bě 137 přespěšnje. Potrjecheni dyrbja w 111 padach warnowanski pjenjez zapłaćić, w 26 padach jedna so wo pokutu. Najspěšniši bě Ford ze 97 km/h. Šofer dyrbi nětko pokutu 200 eurow płaćić,­ dóstanje dwaj dypkaj w Flensburgu a dyrbi měsac nóžkować.

Policija (31.05.18)

štwórtk, 31. meje 2018 spisane wot:

Paduši na twarnišću

Kamjenc. Šulu na Kamjenskej Hense­lowej, kotruž tuchwilu přetwarja, su sej paduši w nocy na wutoru jako cil wupytali. Tam zadobychu so do składa twarskeje firmy a pokradnychu wšelki grat kaž akušrubowak, płunowy palak a dalše. Po informacijach firmy wučinja škoda ně­hdźe 1 000 eurow.

Policija (30.05.18)

srjeda, 30. meje 2018 spisane wot:

Po njezbožu w chorowni zemrěła

Běła Woda. Při wobchadnym njezbožu wčera popołdnju w Běłej Wodźe je so 90lětna žona tak ćežko zraniła, zo pozdźišo zemrě. Jako chcyše dróhu pře­prěčić, zajědźe 53lětna z Mitsubishijom do njeje. Starušku, kotraž poćerpje ćežke zranjenja na hłowje, dowjezechu do chorownje, hdźež wona wudycha.

Policija (29.05.18)

wutora, 29. meje 2018 spisane wot:

Sobu swjećić chcył

Klětno. Na priwatny swjedźeń w Klětnjanskim klubje chcyše zawčerawšim rano 14lětny sebje samoho přeprosyć. Po tym zo běchu jeho napominali so zminyć, započa młodostny z nožom wokoło so machać a je při tym hosća snadnje zranił. Policija 14lětneho pozdźišo w bliskosći lepi a naměri pola njeho 0,7 promilow alkohola w kreji.

nawěšk

nowostki LND