Dobra powěsć do hód poručenje

štwórtk, 06. decembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerowski zawod Integra přisłuša wot klětušeho Łužiskim dźěłarnjam

Wojerecy (AK/SN). W regionje je wone znate za zhotowjenje a wikowanje hribow z mjenom shiitake. Zaměrnje so předewzaće prócuje ludźom z handicapom wěste dźěło poskićić. Mjez jědnaće sobudźěłaćerjemi su šesćo zbrašeni. Wot noweho lěta ma Integra Wojerecy tzwr tamnišim Łužiskim dźěłarnjam přisłušeć. Hladajo na to mjenuja zawod potom „Integra Wojerecy dźěło za ludźi ze zbrašenjom“ jako dźěl Łužiskich dźěłarnjow. Wojerowska měšćanska rada je so za to na swojim zańdźenym posedźenju wuprajiła, a to z wjetšinu hłosow.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND