Na wosadne popołdnjo

štwórtk, 08. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Bukecy. Na serbske wosadne popołdnjo ze superintendentom Janom Malinkom přeprošuje Bukečanska wosada sobotu, 10. nowembra, w 14.30 hodź. na Bukečansku wosadnu žurlu. Mjez druhim čita tam Marko Grojlich. K tomu poskića kofej a tykanc.

Wopominaja pogromowu nóc

Budyšin. Składnostnje 80. róčnicy pogromoweje nocy přeprošujetej Budyski zwjazk antifašistow a tudyši zwjazk Lěwicy na wopomnjenske zarjadowanje, kotrež wotměje so jutře, 9. nowembra, w 15 hodź. na Budyskim židowskim pohrjebnišću za parkowanišćom Röhrscheidtoweje kupjele w Strowotnej studni. Tam porěči Marja Michałkowa. Mužojo njech sej čapku sobu přinjesu. Na pogromowu nóc dopominaja tohorunja jutře w 19 hodź. w Budyskim klóštrje klarisow z wopomnjenskej nutrnosću.

Pokaza kolekciju debjenkow

Budyšin. Wustajeńca twórbow wuměłče Reginy Schmidt z Lawaldy je tuchwilu w Budyskej měšćanskej bibliotece widźeć. Tam předstaji wona jutře, pjatk, wot 15 do 18 hodź. swoju kolekciju debjenkow. Na to su zajimcy wutrobnje přeprošeni. Wustajeńca wostanje hač do 11. januara 2019 přistupna.

„Sergej“ na jewišću

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND