Wuzwola noweho princa

pjatk, 16. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Njebjelčicy. Serbskopazličanske karnewalowe towarstwo je minjenu njedźelu do swojeje 49. sezony startowało. Prěni wjeršk budźe jutře, sobotu, w 19.30 hodź, hdyž w Njebjelčanskej „Bjesadźe“ no­weho princa wuzwola. Zbywace zastupne lis­ćiki předawaja při wječornej kasy.

Kretschmer w rozmołwje

Trjebin. Za wobydlerjow Slepjanskeje, Trjebinskeje a Dźěwinskeje gmejny wotměje so póndźelu, 19. septembra, w 19 hodź. wobydlerska rozmołwa w Trjebinskim Domje towarstwow. Na njej wobdźěli so sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU). Mjez druhim póńdźe wo prašenje, kak móhli so wotstorkowane inwesticije nachwatać a kotre spěchowanje móža wobydlerjo za swoje předewzaća wužiwać.

Zběraja podpisma

Budyšin. Za ludowy namjet za zhromadnu šulu w Sakskej zběra Budyski zwjazk Zelenych wutoru, 20. nowembra, wot 10 do 12 hodź. na Budyskej Bohatej hasy blisko Bohateje wěže podpisma. Tute su trěbne, zo móhli zapodać do Sakskeho krajneho sejma zakoń, po kotrymž móhli šulerjo dlěje hač jenož hač do 4. lětnika zhromadnje wuknyć.

Rěčne hodźiny

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND