Prěni króć pódla byli poručenje

srjeda, 16. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Wo Krabaće zhonić móža zajimcy najlěpje při čitanju knihow wo nim. To wuwědomichu sej wčera tež nimo mnohich dalšich dźěći 4. lětnika Budyskeje Serbskeje zakładneje šule w Čornym Chołmcu. Kerstin Zukunft (2. wotlěwa) bě z nimi dźiwadło hrała a wo Krabaće we wjacorych rěčach čitała. Foto: Milenka Rječcyna Wo Krabaće zhonić móža zajimcy najlěpje při čitanju knihow wo nim. To wuwědomichu sej wčera tež nimo mnohich dalšich dźěći 4. lětnika Budyskeje Serbskeje zakładneje šule w Čornym Chołmcu. Kerstin Zukunft (2. wotlěwa) bě z nimi dźiwadło hrała a wo Krabaće we wjacorych rěčach čitała. Foto: Milenka Rječcyna

Budyske župne předsydstwo je serbšćinarjow, kotřiž serbšćinu jako druhu abo cuzu rěč wuknu, wospjet na zhromadny dźeń přeprosyło. A wospjet wotmě­chu jón w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje.  

Čorny Chołmc (SN/MiR). Projektowy dźeń za šulerjow 4. lětnika wčera dopoł­dnja běše jim woprawdźite dožiwjenje. Předsydstwo Budyskeje župy Domowiny „Jan Arnošt Smoler“ bě jón přihotowało. Tola telko zajimcow kaž lětsa hižo dołho na zarjadowanju njemějachu. Nimale sto holcow a hólcow bě sej do Čorneho Chołmca z wulkim a mjeńšimi busami dojěło, zdźěla ze zapozdźenjom, twarskich dźěłow na dróhach dla. „Zhromadny dźeń ma dźěćom być pohon, po wuchodźenju 4. lětnika na gymnaziju abo wyšej šuli dale serbšćinu wuknyć“, rjekny regionalna rěčnica Domowiny za teritorij Budyšin Katja Liznarjec.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND