Rostliny měnjeli a kupowali

srjeda, 16. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Róža Wokowa witaše njedźelu w Miłočanskej skale za swojim blidom mnohich zajimcow, kotřiž su sej z njej rostliny wuměnjeli. Za mały obolus kupichu sej wjacori ludźo tež zela, zeleninowe a kwětkowe rostlinki.  Foto: Milenka Rječcyna Róža Wokowa witaše njedźelu w Miłočanskej skale za swojim blidom mnohich zajimcow, kotřiž su sej z njej rostliny wuměnjeli. Za mały obolus kupichu sej wjacori ludźo tež zela, zeleninowe a kwětkowe rostlinki. Foto: Milenka Rječcyna

Mjeztym třeća bursa rostlin je minjenu njedźelu syłu zajimcow do Miłočanskeje skały při Krabatowym kamjenju přiwabiła. Mnozy wužiwachu zdobom składnosć, tež nazhonjenja wuměnjeć.

Miłoćicy (SN/MiR). Towarstwo Kamjenjak je po wuspěšnymaj prěnimaj zarjadowanjomaj loni a předloni dalši króć na rostlinsku bursu přeprosyło. Tak přichwatachu njedźelu popołdnju do Miłočanskeje skały ludźo z wokoliny kaž tež z dalšich kónčin. Mjez poskićerjemi běchu tuž zahrodkarjo ze wsy, ale tež z Nowoslic, Kulowa a samo Narća.

Spočatnje witaše čłon Kamjenjaka Thomas Noack na přednošk wo permakulturje. W tym zwisku sej přitomni wuwědomichu, zo su wysoke hrjadki (Hochbeete), kotrež maja mnozy přijomneho wobhospodarjenja dla w swojej zahrodce, dźěl mjenowaneje kultury. „Permakulturu mjenuja někotři tuž tež lěnje zahrodkarjenje. Štóž pak so tomu wašnju plahowanja rostlin wěnuje, spěšnje pytnje, zo wone wužaduje“, fachowc podšmórny.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND