Chcedźa rozmołwne koło prawidłownje dale wjesć

srjeda, 17. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Prěni raz zetkachu so zajimowani serbscy młodostni wčera k nowemu rozmołw ne mu kołu „Młodych serbskich swobodnych myslerjow“.  Foto: Janek Wowčer Prěni raz zetkachu so zajimowani serbscy młodostni wčera k nowemu rozmołw ne mu kołu „Młodych serbskich swobodnych myslerjow“. Foto: Janek Wowčer

Wojerecy (SN/JaW). Domowinska župa „Handrij Zejler“ ma nowy rěčny rum. Wčera zetka so we Wojerowskim woby­dlerskim domje na Piwarskej hasy 1 – tam bu 1912 Domowina dozałožena – sydom młodostnych, zo bychu „Klub młodych serbskich swobodnych myslerjow“ za­łožili. Přeprosył bě župan Marcel Brauman. Klub mjenowaše wón rěčny rum, „w kotrymž ma kóždy šansu serbšćinu słyšeć a nałožować. Spytajmy to njemóžne, budźmy kreatiwni“, wón namołwješe.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND