Pokiw (21.02.17)

wutora, 21. februara 2017 spisane wot:

Kubłanske dny młodźiny

Worklecy. Wot pjatka, 17., do njedźele, 19. měrca, wotměja so kubłanske dny serbskeje młodźiny w Schmiedebergu. Dorosćacym skića tam Božu mšu, duchowne impulsy, film a kreatiwitu kaž tež zabawu a spěw. Přizjewjenja su hač do jutřišeho, 22. februara, móžne z mejlku na don.boskowy-dom@t-online abo pod www.facebook.com/DekanatneDusepastyrstwo. Přinošk zliči so wotpowědnje zasłužbje młodostneho.

Pokiwy (17.02.17)

pjatk, 17. februara 2017 spisane wot:

Nory swjeća

Njebjelčicy. Z prěnim kapičkowym wječorom startuje Serbskopazličanske towarstwo jutře, sobotu, w 19.30 hodź. w Njebjelčanskej „Bjesadźe“ do horceje fazy 47. sezony. Nazajtra w 15 hodź. su na samsnym městnje wuměnkarjo na póstnicy seniorow přeprošeni. Tohorunja w „Bjesadźe“ budu štwórtk, 23. februara, wot 19.30 hodź. žonjace póstnicy. 25. februara wotměja 2. kapičkowy wječor w „Bjesadźe“.­

Za kubłanske dny so přizjewić

Worklecy. Kubłanske dny serbskeje młodźiny budu wot 17. do 19. měrca w Schmiedebergu. Na wobdźělnikow čakaja duchowne impulsy, kreatiwna za­běra a zabawa. Jako swójski přinošk płaća šulerjo 15 eurow, wučomnicy a studenća 17 a wuwučeni 21 eurow. Zajimcy njech přizjewja so hač do 22. februara e-mailnje pod adresu abo na Facebooku pod www.facebook.com/DekanatneDusepastyrstwo.

Hudźbna chłóšćenka

Rozhłós (17.02.17)

pjatk, 17. februara 2017 spisane wot:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Generaciska změna w serbskich institucijach

11:45 Nowa serbska CD: Jazz

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Wito Sćapan)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo posedźenju serbskeho wuběrka wokrjesa Sprjewja-Nysa

13:00 Serbske korjenje:

Urbanskec swójba

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Bernd Pittkunings)

po tym zbožopřeća

Protyka (17.02.17)

pjatk, 17. februara 2017 spisane wot:

Pjatk 17.2. do 19.2.  Lan-party w Chrósćicach

  19:30 Hłowna zhromadźizna Serbskeje pčólnicy w Chróšćanskim Dučmanec hosćencu

Sobotu 18.2. 13:00 120. zapust w Drjejcach

  14:00 Zapust w Barbuce

  14:00 Zapust w Njabožkojcach (Naundorf) a Długach (Fleißdorf)

  14:00 Bjesada wo serbskich medijach w Praskim Serbskim seminarje

  16:00 Zapust w Rogowje

  19:30 Maskowy bal w Kulowje

  19:30 1. kapičkowy wječor Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

  19:45 Koncert z ruskej spěwarku Tatjanu Kuzinej-Bogomolowej w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Njedźelu 19.2. 10:00 Dźeń eksperimentow z jantarom w Hórnikečanskej energijowej fabrice

  12:00 Walentinowy brunch w Hórčanskim Młynkec hosćencu

  13:00 Zapust w Dešnje

  14:30 Měnjenska bursa symjenja na žurli Njebjelčanskeho gmejnskeho zarjada

  15:00 Póstnicy seniorow w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

Póndźelu 20.2. do 23.2.  Prózdninska zaběra za šulerjow 3. do 6. lětnika w Hornjohajnkowskim domje Jurja Brězana (stajnje wot 8 do 11.30 hodź.)

 20.2. do 24.2.  Kurs „Profesionalnje awdijowu produkciju zhotowić“ w Budyskim SAEK

 20.2. do 24.2.  Tydźeń za dźědow a wowki z wnučkami w Smochčanskim Domje biskopa Bena

  13:00 Zapust w Hochozy

„Supergute Tage oder Die sonderbare Welt des Christopher Boone“ rěka inscenacija Budyskeho Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwa­dła, kotraž ma dźensa premjeru. 15lětny Christopher nańdźe susodźic psa mortweho a stajnje so zdobom podhladny. Spěšnje so wujasni, zo je njewinowaty. Policija pak přestanje slědźić, a Christopher započina sam winika pytać. To njeje lochko, dokelž je wón aspergerski awtist a dóstawa mjez ludźimi paniku. W režiji Stefana Wolframa agěruja na jewišću mjez druhim Marvin George, Tomaš­ Cyž a Pauline Leitner (wotlěwa). Dalše předstajenje budźe jutře w 19.30 hodź. Foto: Mirosław Nowotny

Pokiwaj (16.02.17)

štwórtk, 16. februara 2017 spisane wot:

Marijanske spěwy zaklinča

Chrósćicy. „Ave virgo“ rěka hesło přichodneho zarjadowanja w Chróšćanskej putniskej hospodźe sobotu, 18. februara, w 19.45 hodź. Z hosćom budźe tam spěwarka Tatjana Kuzina-Bogomolowa z ruskeho Pětrohroda. Ćežišćo jeje koncerta su marijanske spěwy. Wječor je specielnje wěnowany swjatej Mariji w srjedźowěkowskej europskej hudźbje. Tak zaklinča předewšěm španiske a katalanske hymny a kancony 12. do 14. lětstotka, ale tež pozdźiše ruske twórby a ludowe spěwy. Spěwarka chce tež zajimawostki wo hudźbje tohole časa a konkretnych štučkach powědać.

Zymske njebjo wobkedźbować

Budyšin. Přichodne prózdninske zarjadowanje w Budyskej hwězdarni je jutře, pjatk, we 18 hodź. Wobdźělnicy budu při jasnym wjedrje hwězdy a hwězdna zymskeho njebja wobkedźbować. Zastup płaći tři eura, potuńšene dwaj euraj. Swójby płaća pjeć eurow.

Do kina (16.02.17)

štwórtk, 16. februara 2017 spisane wot:

16.2.2017–22.2.2017 Budyski filmowy palast: Bob, der Streuner: wšědnje 12:45 (nimo pj a nj) a 17:15 (nimo pó) John Wick – Kapitel 2: wšědnje 19:45 | pj a so 22:15 Bibi & Tina 4: nj 15:00 Fifty Shades of Grey: wšědnje 14:45, 17:00 a 20:00 | pj a so 22:45 The LEGO Batman Movie: wšědnje 14:30 (nimo nj) | nj 15:00 The LEGO Batman Movie w 3 D: wšědnje 17:30 Wendy: wšědnje 15:00 Resident Evil: The Final Chapter: pj a so 22:00 Split: wšědnje 19:30 (nimo pó) | pj a so 22:15 Kundschafter des Friedens: pj, nj a wu 17:15 | štw, so, pó a srj 19:45 Mein Blind Date mit dem Leben: štw, so, pó a srj 17:15 | pj, nj a wu 19:30 Timm Thaler: pj a nj 12:30 Willkommen bei den Hartmanns: pj, nj a wu 12:30 Vaiana: wšědnje 15:00 (nimo nj) | štw, so, pó a srj 12:30 | wu 9:45, 10:00 a 10:15 Sing: wšědnje 12:30 Feuerwehrmann Sam: wšědnje 13:00

Kino-ekstra: Sully:­ pó 17:15 a 20:15

Pokiwy (15.02.17)

srjeda, 15. februara 2017 spisane wot:

Štó chcył SN roznošować?

Budyšin. Ludowe nakładnistwo Domowina pyta roznošowarku abo roznošowarja Serbskich Nowin za Budyšin. Zajimcy měli znajmjeńša 13 lět być. Woni njech přizjewja so we wotrjedźe za roz­šěrjenje w LND, Sukelnska 27, 02625 Budyšin, tel. 03591/ 577 266.

Na socialne poradźowanje

Budyšin. Zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Hajko Kozel (Lěwica) přeproša wšitkich zajimcow štwórtk, 16. februara, na dalše socialne poradźowanje do swojeho Budyskeho běrowa na Šulerskej 10. Zhromadnje z prawiznikom Gregorom Janikom, w socialnym prawje wosebje wobhonjenym, pomha wón problemy rozrisać, kotrež so často w socialnych prašenjach jewja, wosebje nastupajo Hartz IV. Poradźowanje wotměje so wot 13.30 do 15.30 hodź. a je tež w serbskej rěči móžne. Wosobinski termin dojednać móža sej zajimcy pod telefonowym čisłom 03591/ 31 89 904.

NSLDź přeproša na zetkanje

Pokiwaj (13.02.17)

póndźela, 13. februara 2017 spisane wot:

Krabat woła

Radwor. Składnostnje lětušeho Krabatoweho swjedźenja w chorwatsko-słowjenskim pomjeznym regionje planuje Radworske Šmitec wozydłownistwo wot 15. do 25. meje wosebitu jězbu. Přizjewjenja a nadrobniše informacije pod telefonowym čisłom 035935/2860

Porěči wo Melanchthonje

Kamjenc. Philipp Melanchthon jako wuznamna wosobina reformacije steji w srjedźišću přednoška dr. Güntera Franka jutře, wutoru, w 19 hodź. w Kamjenskim Röhrmeisterowym domje. Referent je nawoda europskeje Melanchthonoweje akademije a porěči wo wuznamje filozofa a teologi za podawki reformacije.

Pokiwy (10.02.17)

pjatk, 10. februara 2017 spisane wot:

Čitanje na Hrodźe

Budyšin. Kónc tydźenja přińdu přećeljo literatury w Budyšinje na swoje kóšty. Ale: Prěnje čitanje „LESeBAR“ jutře w 19.30 hodź. wupadnje. Město toho pokazaja tam komediju „Sei lieb zu meiner Frau“. Zajutřišim, njedźelu, předstaji dźiwadźelnik NSLDź Marian Bulank w 11 hodź. na Hrodźe satiriske teksty Choćebuskeho žurnalista a spisowaćela Klausa Muchi.

Jutrowne jejka debić

Njebjelčicy. Znata debjerka jutrownych jejkow Marja Šefrichowa, čłonka Njebjelčanskeho domizniskeho a kulturneho towarstwa, přeprošuje zajimcow jutře a njedźelu, přeco wot 14 do 17 hodź., do Njebjelčanskeho gmejnskeho centruma na kurs debjenja jutrownych jejkow. Přinošk – nimo nawoda tež za kofej a tykanc – płaći pjeć eurow. Zajimcy móža so hišće přizjewić pod telefonowym čisłom 03578/ 30 18 04.

Wo mórskim worjole

Budyšin. Jutře, sobotu, 11. februara, w 15 hodź. předstaji dr. Winfried Nach­tigall, jednaćel spěchowanskeho towarstwa Njeswačanskeje ptakoškitneje sta­cije, w Budyskim měšćanskim muzeju mórskeho worjoła. Tónle woponowy symbol bě wokoło 19. lětstotka nimale wutupjeny.

nawěšk