Pokiwy (28.03.17)

wutora, 28. měrca 2017 spisane wot:

Wo šerjenju na kofeju

Budyšin. Tež lětsa organizuje Budyski Serbski muzej za swojich wopytowarjow kwartalnje „Kofej w třoch“. Prěnje tajke lětuše zetkanje wotměje so jutře, srjedu, w 15 hodź. w Serbskim muzeju. Sobudźěłaćer za muzejowu pedagogiku a zjawnostne dźěło Měrćin Brycka přednošuje wo Budyskim šerjenju z lěta 1684 a kak so wo nim we wšelakich chronikach rozprawja. Wobdźělenje płaći dwaj euraj přidatnje k zastupej. Zajimcy njech so při kasy přizjewja.

Akademija wo ludowej reji

Budyšin. Přichodne zarjadowanje Maćičneje akademije budźe štwórtk, 30. měrca, w 19.30 hodź. w Budyskim „Wjelbiku“. Tam přednošuje wědomostna sobudźěłaćerka Serbskeho instituta dr. Theresa Jacobsowa na temu „Serbska ludowa reja – imaterielne kulturne herbstwo“. Přednošk budźe w serbskej rěči, zastup je darmotny.

Warić z pyšnym kobołkom

Rozhłós (24.03.17)

pjatk, 24. měrca 2017 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo wotewrjenju Worklečanskeje sportoweje hale

11:20 Z hłowneje a wólbneje zhromadźizny Domowiny

11:50 Nowa wustajeńca „Serbja a reformacija“

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Hans-Friedrich Fischer)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo hłownej a wólbnej zhromadźiznje Domowiny

13:00 Portret: Jill-Francis Ketlicojc

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Adelheid Dawmowa)

po tym zbožopřeća 

Pokiwy (24.03.17)

pjatk, 24. měrca 2017 spisane wot:

Astronomiski dźeń

Budyšin. Budyska hwězdarnja na Čornobóskej 82 přeproša zajimcow jutře wot 14 do 22 hodź. na astronomiski dźeń, kotryž so po cyłej Němskej wotměje. Zarjadowanje steji lětsa pod hesłom „Widźenjahódne při słónčnej čarje“. W srjedźišću steja objekty podłu čary słónca, tak mjenowana ekliptika, kotruž móžemy wotdeleka wobkedźbować.

Zakónčacy koncert

Choćebuz. W Braniborskej je Choćebuz lětsa hosćićel krajneho wurisanja „Młodźina hudźi“. Něhdźe 300 młodych hudźbnikow so tam wubědźuje. Najlěpšich z nich móža zajimcy jutře w 19.30 hodź. we wulkim domje Choćebuskeho měšćanskeho dźiwadła dožiwić.

Rockowa nóc z kapału Topas

Kamjenc. Znata Kamjenska skupina Topas, kotraž je něhdy na zjawnych rejach ze Serbomaj Günterom Šwjentekom a Gabrielom Vacekom tež serbske štučki hrała, přeproša jutře wot 20 hodź. do Kamjenskeho bowlingoweho centera na zarjadowanje „40 lět Topas-live“. Tučasni hudźbnicy skupiny a dalši něhdyši hóstni hercy, kaž sobuzałožer skupiny Henry Rasch so na fanow wjesela.

Kuzło 1001 nocy

Protyka (24.03.17)

pjatk, 24. měrca 2017 spisane wot:

Pjatk 24.3. 18:00 Rozmołwa w Budyskim hosćencu „Zum Echten“ wo přichodźe Koła serbskich spisowaćelow

  19:30 Zhromadźizna Ralbičanskeho hońtwjerskeho drustwa w Ralbičanskim sportowym domje

Sobotu 25.3. a 26.3.  Jutrowne wiki we Wojerowskej Łužiskej hali

  9:00 Hłowna zhromadźizna Domowiny we Wojerecach

  13:00 Debjenje jutrownych jejkow w Budyskim Serbskim muzeju

  14:00 Debjenje jutrownych jejkow w Dešnjanskim domizniskim muzeju

  15:00 Debjenje jutrownych jejkow w Slepjanskim SKC

  17:00 Wotewrjenje ponowjeneje Worklečanskeje sportoweje hale

  19:30 Předstajenje inscenacije „Za brězami“ na hłownym jewišću Budyskeho NSLDź

  20:00 Kamjenska kapała Topas hraje w bowlingowym centeru Lessingoweho města

Njedźelu 26.3. 10:00 Jutrowne wiki w Drjowkowskej Serbskej tkalčerni

  11:00 Dźeń wotewrjenych duri w ponowjenej Worklečanskej sportowni

  11:15 Přednošk „Luther a reformacija w literaturje“ na Wojerowskim hrodźe

  13:00 Debjenje jutrownych jejkow w Budyskim Serbskim muzeju

  15:00 Wotewrjenje wustajeńcy „Pjeć lětstotkow – Serbja a reformacija“ w Budyskim Serbskim muzeju

  16:00 Čitanje z Křesćanom Krawcom w Pěskečanskim sportowym domje

Hodźinu mjenje změje nóc wot soboty na njedźelu, dokelž započnje so lětni čas. Stajnje posledni kónc tydźenja w měrcu so časniki njedźelu w 2 hodź. wo hodźinu doprědka staja. Foto: SN/Maćij Bulank

Do kina (23.03.17)

štwórtk, 23. měrca 2017 spisane wot:

23.3.2017–29.3.2017 Budyski filmowy palast: Life wšědnje 18:15 a 20:30 | pj a so 22:45 Power Rangers: wšědnje 14:30 (nimo štw), 17:15 a 20:00 The Boss Baby w 3 D: nj 15:00 Kong – Skull Island w 3 D: pj, nj, wu a srj 19:45 | so 17:00 a 22:30 Die Schöne und das Biest w 3 D: wšědnje 14:15 (nimo štw a srj), 17:00 (nimo srj) a 20:00 (nimo štw a pj) | srj 14:45 a 17:15 | štw a pj 19:45 | pj 22:30 | so 22:45 La La Land: pj 15:45 Logan – The Wolverine: pj a so 22:30 Fifty Shades of Grey: wšědnje 17:00 (nimo so a pó) | so 19:45 Bibi & Tina: so 12:00 | pj a srj 14:30 | štw, so, nj a srj 16:00 Kundschafter des Friedens: pj 13:45 | wu 16:15 Mein Blind Date mit dem Leben: pó 16:00 Vaiana: nj 12:00 | so a wu 14:30 The LEGO Batman Movie: so, nj, wu a srj 13:34 Bob, der Streuner: pó 13:45 Sing: nj 12:15 Wendy: nj 12:00

Kino-ekstra: Gemeinsam wohnt man besser:­ pó 14:30, 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion: Life wšědnje 17:25 a 19:45 | pj 22:30 | so 22:25 The Boss Baby: nj 15:45 Die Schöne und das Biest w 3 D: wšědnje 15:10, 17:15 (nimo štw) a 20:00 (nimo štw) | štw 17:35 a 20:15 | pj 22:15 | so 22:30 Die Schöne und das Biest: wšědnje 14:50 (nimo štw) a 17:30 (nimo štw a srj) | štw 14:15 a 16:55 Frühstück bei Monsieur Henri: srj 10:00 Madame Christine & ihre unerwarteten Gäste: srj 17:30 Die Häschenschule: wšědnje 15:45 | so 12:05 | nj 12:15 Kong – Skull Island w 3 D: wšědnje 17:50 a 20:10 Kong – Skull Island:­ pj a so 22:40 Logan – The Wolverine: pj a so 22:35 Bibi & Tina: wšědnje 15:20 | pj a so 12:40 Fifty Shades of Grey: pj, pó, wu a srj 19:45 | nj 20:05 The LEGO Batman Movie: so a nj 13:00

Lipsk (SN/CoR). Lipšćanski wobydlerski komitej přeproša jutře, 24. měrca, w 16 hodź. do wopomnišća Museum in der Runden Ecke am Dittrichring 24. Tam předstaji historikar dr. Timo Meškank w rozmołwje ze sakskim krajnym społnomócnjenym za podłožki stasi bywšeje NDR Lutz Rathenow knihu „Sorben im Blick der Staatssicherheit“.

Jutře, pjatk, w 20 hodź. wobdźěli so basnica Róža Domašcyna­ ze zběrku „Die dörfer­ unter wasser sind in deinem kopf beredt“ na čitanju­ njewot­wisnych nakładnistwow w kofejowni hrajnišća Lin­denfels Westflügel na Hähnelowej dróze 27.

Sobotu, 25. měrca, w 13 hodź. prezentujetaj LND a wudawaćel Jürgen Maćij zwjazkaj historiskich fotografijow z Hornjeje a Delnjeje Łužicy „Wotmolowane“, a to na forumje za wěcne knihi w hali 3, stejnišćo E201. Zarjadowanje moderěrować budźe kulturny historikar prof. dr. Bernd Lindner.

Sobotu wot 20.15 hodź. wobdźěla so mjez druhim Róža Domašcyna, Hanka Šołćic a Milan Hrabal na Lipšćanskej nocy přełožowarjow, kotraž budźe w nakładnistwje Leipziger Literaturverlag na Brockhausowej 56.

Pokiwy (22.03.17)

srjeda, 22. měrca 2017 spisane wot:

Wo połoženju strowotnistwa

Wojerecy. Z přičinami pobrachowacych lěkarjow a hladanskeho personala w starownjach kaž tež w ambulantnej słužbje zaběra so zetkanje Wojerowskeho měšćanskeho zwjazka Lěwicy pjatk, 24. měrca, w 17 hodź. w tamnišim běrowje strony na Bonhoefferowej 4. Hromadźe ze zapósłanču zwjazkoweho sejma Birgit Wöllert (Lěwica) chcedźa rozłožić, što ma so w tymle wobłuku polěpšić a kotre wuměnjenja maja so w strowotniskim systemje wutworić.

Předstaji knihu w synagoze

Zhorjelc. Loni nazymu je w nakładnistwje Rowohlt wušła kniha Gerharda Spörla „Es muss noch etwas anderes geben als Angst und Sorge und Herrn Hitler“. Wjelelětny redaktor magacina Der Spiegel wopisuje w knize wosud Zhorjelskeju dźěda a wowki swojeje mandźelskeje Patricije. Wona a jeje nan budźetaj přitomnaj, hdyž awtor zajutřišim, pjatk, w 19 hodź. nowostku w Zhorjelskej synagoze předstaji. Wšitcy zajimcy su wutrobnje přeprošeni.

Křesćan Krawc čita

Rozhłós (17.03.17)

pjatk, 17. měrca 2017 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo kubłanskich dnjach młodźiny w Schmiedebergu

11:20 Serbja a reformacija

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Clemens Hrjehor)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo nowym županu a SerBla-blidźe „15 lět młodźinski magacin Bubak“

13:00 Wo zhromadnym koncerće chóra SLA a Delnjoserbskeho gymnazija

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Manfred Hermaš)

po tym zbožopřeća 

Protyka (17.03.17)

pjatk, 17. měrca 2017 spisane wot:

Pjatk 17.3. do 19.3.  Kubłanske dny serbskeje dekanatneje młodźiny w Schmiedebergu

  19:30 Benedikt Dyrlich předstaji swoju najnowšu zběrku „Zlět zelenych wuchačkow“ w Njebjelčanskej towarstwowej rumnosći na gmejnje

  19:30 Koncert k poswjećenju noweho křidła w Budyskim SLA

  20:00 Wječorne modlenje w Njebjelčicach

Sobotu 18.3. a 19.3.  Přehladka orchidejow w Slepjanskim SKC

   Jutrowne wiki w Lubnjowskim Błótowskim muzeju

  13:00 Debjenje jutrownych jejkow w Budyskim Serbskim muzeju

  14:00 Kickerowy turněr we Wotrowje

  14:30 Zhromadne zwučowanje w Chróšćanskej „Jednoće“ za oratorij „Serbske jutry“

  19:00 Ćišćanske wotewrjene wokno z přednoškom Franca Čornaka wo wandrowstwje na žurli Ćišćanskeje dobrowólneje wohnjoweje wobory

  20:00 Koncert jazzowych dobyćerjow sakskeho krajneho wubědźowanja „Młodźina hudźi“ w Budyskim Kamjentnym domje

Njedźelu 19.3. 13:00 Wotewrjenje wustajeńcy jutrownych jejkow w Drjowkowskej Serbskej tkalčerni

  13:00 Wotewrjenje wosebiteje wustajeńcy w Njeswačanskim domizniskim muzeju

  13:00 Debjenje jutrownych jejkow w Budyskim Serbskim muzeju

nawěšk

  • 25. měrca 2017 wotmě so na Wojerowskej žurli Wuchodosakskeje lutowarnje 18.  hłowna a zdobom wólbna zhromadźizna Domowiny. Tule namakaće někotre worbrazowe impresije ze zhromadźizny. Fota: SN/Maćij Bulank
Am 25. März 2017 fand auf dem Saal der Ostsäc