Serbska hudźba njeparujomna na hudźbnych dnjach

štwórtk, 20. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (AK/SN). Nuznych twarskich naprawow na hrodźe dla dyrbja wosom z dohromady dwanaće koncertow lětušich 52. Wojerowskich hudźbnych dnjow krótkodobnje na druhim městnje wotměć. Alternatiwje stej Łužiska hala a Janska cyrkej. „Dobra powěsć je, zo žane problemy njejsu a zo wšitko derje zarjadujemy“, podšmórny projektowa nawodnica Carmen Hoffmann wčera na předstajenju programa hudźbneho festiwala, wotměwaceho so wot 23. apryla do 14. meje. 1 700 zastupnych lisćikow je hižo pře­datych.

Krótkodobnje informowachu organizatorojo wopytowarjow z listom wo změnach. Na dnju zarjadowanja steja małobusy k dispoziciji. Wone móža wopy­towarjow, kotřiž ničo wo změnach njewědźa, wot hroda k nowemu městnu předstajenja wozyć. Wjerškaj hudźbnych dnjow stej 27. apryla program „Anima Italiana – italska duša“ z Alessijom Bi­dolijom (wiolina) a Brunom Caninom (klawěr) a 1. meje cellowy koncert z Hollywoodskimi filmowymi hudźbami kwarteta „The Quatrocelli Scenes“.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Lětuši 12. mjezynarodny folklorny festwial "Łužica 2017" je zahajeny. Wčera so skupiny we wobłuku swjedźenskeho ćaha po Budyšinje kaž tež na zahajenskim programje předtsajichu. Tule namakaće někotre impresije wo zahajenju festiwala. Fota: SN/Maćij Bu