Freitag, 14 Juni 2019 14:00

Na Dołhu nóc kultury

Budyšin. W nócnej atmosferje wotměje so jutře, 15. junija, w Budyšinje Dołha nóc kultury. 19 městnosćow, mjez nimi NSLDź, tachantska cyrkej, Löbnerec hudźbny dom, Serbski muzej kaž tež měšćanska biblioteka, poskići wot 18 do 24 hodź. zajimawy a wotměnjawy program.

Na cyrkwinski dźeń

Budyšin. Pod hesłom „Wjeselće so“ wotměje so tónle kónc tydźenja w Budyšinje 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń. Zahajenje je jutře, 15. junija, w 14 hodź. w Michałskej cyrkwi. W 15 hodź. su zajimcy na přednošk sakskeho krajneho bisko­­pa dr. Carstena Rentzinga „Lud a domizna w swětle biblije“ přeprošeni. Wot 17 hodź. je wosadny swjedźeń na far­skej zahrodźe. Njedźelu, 16. junija, su w 10 hodź. swjedźenske kemše.

Sejm so zjawnje schadźuje

Budyšin. Na žurli Budyskeho Serbskeho domu wotměje so jutře wot 13 hodź. dalše zjawne posedźenje Serbskeho sejma. Po witanju poskića so hosćom ně­hdźe poł hodźiny rozmołwy. Na dnjowym porjedźe steja hač do 18 hodź. tež rozprawy a protokole wuběrkow.

Smječkečenjo swjeća

Tež za dwanatkarjow Budyskeho Serbskeho gymnazija wčera rěkaše: ...

Płastowka (14.06.19)

Protyka (14.06.19)

Rozhłós (14.06.19)

Freitag, 14 Juni 2019 14:00

Pjatk 14. do 16.6.   2. zetkanje sorabistiskeho dorosta w Budyskim Serbskim instituće

   Molerska dźěłarnička z Maju Nagelowej w Domje Měrćina Nowaka w Njechornju

Pjatk 14.6. 18:00 Sokołski koparski turněr starych knjezow w Radwo­rju

Sobotu 15. a 16.6.   Kulturna akcija Wuměłstwowy bus w Hornjej Łuži­cy

   Wjesny swjedźeń w Kulowcu

   Wjesny swjedźeń we Wojerecach Kinajchće (Kühnicht­)

Sobotu 15.6. 7:30 Dźěłowe zasadźenje na Chróšćanskej cyrkwi

  10:00 Dźeń młodźiny pod hesłom „Wěra zetkawa so z wědomosću“ w Čornochołmčanskim ewangelskim domje „Engedi“

  11:00 660 lět Słona Boršć – Pućowanje na slědach prjedow­nikow po stawiznach a kulturje domizny

  13:30 Swjedźenski ćah a kulturny program w Sprjejcach składnostnje 600lětneho wobstaća wsy

  14:00 Dźeń wotewrjenych duri w Stróžanskim šulskim muzeju

  19:00 Hudźbny wječor při Miłočanskej skale

Njedźelu 16.6. 10:00 Filmowy loop na temu „Domizna“ w Budyskim Serbskim muzeju (kóždu połnu hodźinu)

  10:00 Europske dny archeologije z pućowanjom ke Kopšinjan­skemu hrodźišću

  11:00 Dźeń wotewrjeneje knježerstwoweje štwórće w Drježdźanach

Protyka (07.06.19)

Protyka (31.05.19)

Protyka (24.05.19)

Protyka (17.05.19)

Donnerstag, 13 Juni 2019 14:00

13.6.–19.6.2019 Budyski filmowy palast: Men in Black: International: štw, so, nj a wu 14:30 Men in Black: International w 3 D: wšědnje 17:15 a 20:00 | pj a so 22:45 Drei Schritte zu Dir: srj 19:45 X-Men: Dark Phoenix: wšědnje 17:00 a 19:30 Aladdin w 3 D: wšědnje 20:00 (nimo srj) Aladdin: wšědnje 17:15 (nimo srj) | štw, so, nj a wu 14:30 Rocketman: wšědnje 17:00 (nimo pó) John Wick: wšědnje 19:45 (nimo pó) | pj a so 22:30 Pokémon Meisterdetektiv Pikachu: štw, so, nj a wu 14:45 Pokémon Meisterdetektiv Pikachu w 3 D: nj 12:30 Royal Corgi: štw, so, nj a wu 15:00 Willkommen im Wunder Park: nj 12:30 Alfons Zitterbacke: nj 12:30 Glam Girls: pj a so 22:45 After Passion: nj 12:45 Avengers: Endgame: pj a so 22:00

Kino-ekstra: This Mountain Life: pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

Do kina (06.06.19)

Do kina (29.05.19)

Do kina (23.05.19)

Do kina (16.05.19)

Freitag, 14 Juni 2019 14:00

njedźelu hornjoserbsce

10:00 Wusyłanje swjedźenskeje Božeje słužby z Budyskeje Michałskeje cyrkwje

11:00 Łužica tutón tydźeń z powěsćemi tydźenja

11:20 Michałska wosada 400 lět

12:00 Wjesny wobraz: Słona Boršć

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo Janšojskej šuli

13:00 „Akcija Mužakow – pospyt załoženja serbskeje gmejny w Pólskej“

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Hartmut Leipner)

po tym gratulacije

Rozhłós (07.06.19)

Rozhłós (31.05.19)

Rozhłós (24.05.19)

Rozhłós (17.05.19)

Freitag, 14 Juni 2019 14:00
Choćebuz (SN). Junijske wudaće delnjoserbskeho telewizijneho magacina Łu­žyca jutře w 13.40 hodź. telewiziji RBB je na­hrawanje podijoweje diskusije na temu „Wumrěje serbska rěč?“ Diskusijny wječor w Choćebuskim měšćanskim domje je 6. junija Christian Matthée mo­derěrował. Debatowali su tam čłonka Rady­ za serbske naležnosće Braniborskeje Angela Šurmanowa, Astrid Šramina z Gołbinskeje drastoweje skupiny, referent krajneje zamołwiteje za naležnosće Serbow Měto Nowak, direktor Serbskeho instituta dr. Hauke Bartels a prof. Edward Wornar, direktor Inistituta za sorabistiku na Lipšćanskej uniwersiće.

Jutře nowe Wuhladko

Na wopyće w Hochozy

Přihoty na wólby

Wo přesydlenju

Freitag, 14 Juni 2019 14:00

1 nic Horjany

2 počas

8 ćežke dźěło

4 naraz, njejapcy

5 wjednik

6 hora w Turkowskej

7 dźeń tydźenja

8 přećel

9 lěpimy ju na sćěnu

Tež za dwanatkarjow Budyskeho Serbskeho gymnazija wčera rěkaše: ...

Křižowka (07.06.19)

Łobjo je bjezdwěla jedne z najwažnišich łódźnych zwiskow ...

Křižowka (31.05.19)

Anzeige