Freitag, 15 März 2019 13:00

Drastu měnjeć

Budyšin. Drastu za ćěšenki a dźěći k přijomnej płaćiznje dóstanu starši na při­chodnej měnjenskej bursy na žurli Budyskeje Montessoriskeje šule na Tzschirnerowej. Bursa je jutře, sobotu, wot 14 do 16 hodź.

Předstaja „Čeplski recept“

Radwor. Štóž njeje dotal hišće kome­diju Chróšćanskeje serbskeje lajskeje dźi­wa­dłoweje skupiny „Čeplski recept“ widźał, změje k tomu zajutřišim, njedźelu, w Radworju składnosć. Tam wustupja lajscy­ hrajerjo w 16 hodź. Dalšej před­stajeni budźetej 24. měrca w Haslowje a 31. měrca w Šunowje. W aprylu pokazaja hru w Sernjanach a Chró­sćicach.

Benedikt Dyrlich čita

Budyšin. We wobłuku rjada zarjado­wanjow Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła „Łužiske literarne dopołdnjo“ čita njedźelu w 11 hodź. Benedikt Dyrlich w Budyskim Dźiwadle na hrodźe. Tam předstaji mjeztym w Drježdźanach bydlacy němsku wersiju swojeje bio­grafiskeje zběrki dokumentow, listow a dźenikowych zapiskow „Doma we wućekach 1“. Zajimowani wopytowarjo móža w dźiwadle wot 10 hodź. posnědać.

Wo přichodźe pjenjez

„Mała rejwana stawizna“ rěka wosebity program Serbskeho ludoweho ...

Debjerjam přihladować a kolekcije sej wobhladać

Protyka (15.03.19)

Rozhłós (15.03.19)

Freitag, 15 März 2019 13:00

Pjatk 15.3. 17:30 Zwjazkowe předsydstwo Domowiny w Chrósćicach

  18:30 Hłowna zhromadźizna wohnjoweje wobory Łazow­skeje gmejny

  19:00 Hłowna zhromadźizna Róžeńčanskeje dobro­wólneje wohnjoweje wobory w tamnišej towarstwowej rumnosći

Sobotu 16. a 17.3.   28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje

Sobotu 16.3. 9:30 22. wysokošulske wiki w Budyskim powołansko­informaciskim centrumje

  14:00 Burske blido Domowiny a towarstwa Njepilic dwór na Rownjanskim Njepilic statoku

  19:30 Předstajenje inscenacije „Wopušćeny dom“ na hłow­nym jewišću Budyskeho NSLDź

  19:30 Koncert z Ronnyjom Weilandom „Pěsnje z Wolgaske­ho přibrjoha“ dopomnjenki na Ivana Rebroffa w Budyskim Serbskim muzeju

  20:00 Kabaretny wječor z Carolin Fischer a Ralfom Bärwolffom w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle

  20:00 Zhromadne wječorne modlenje dekanatneje młodźiny w Chrósćicach a přednošk Tomaša Pěčki­ wo dožiwjenjach na Swětowym zetkanju młodźiny w Panamje

Njedźelu 17.3. 9:30 Serbske kemše w Grodkowskej Serbskej cyrkwi

  16:00 Program Serbskeho ludoweho ansambla „Mała rejwana stawizna“ na žurli Budyskeho SLA

Protyka (08.03.19)

Protyka (01.03.19)

Protyka (22.02.19)

Protyka (15.02.19)

Donnerstag, 14 März 2019 13:00

14.3.–20.3.2019 Budyski filmowy palast:­

Escape Room: wšědnje 20:15 Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks: wšědnje 16:00 | štw, so, nj a wu 14:15 Captain Marvel w 3 D: wšědnje 16:45 a 19:45 | štw, so, nj a wu 13:30 | pj a so 22:45 Ostwind: wšědnje 15:30 | štw, so, nj a wu 13:15 Hard Powder: wšědnje 20:00 (nimo pó a wu) Mia und der weiße Löwe: pj a nj 18:00 Drachenzähmen leicht gemacht w 3 D: nj 11:15 Drachenzähmen leicht gemacht: wšědnje 17:45 (nimo wu | wu 18:00 Chaos im Netz: nj 11:45 The Lego Movie: nj 11:00 Alita: Battle Angel w 3 D: pj a so 22:30 100 Dinge: so 22:30 Der Junge muss an die frische Luft: štw, so, pó a srj 18:00 Glass: pj 22:30

Kino-ekstra: Gegen den Strom: pó 20:15

Wojerowski CineMotion:

Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks: wšědnje 14:00 a 17:45 | so a nj 12:10 Head full of Honey: srj 19:45 Captain Marvel w 3 D: wšědnje 15:55, 18:25 a 20:00 | pj a so 22:35 Escape Room: wšědnje 20:55 | pj a so 23:00 Captain Marvel: nj, pó a wu 19:45 Beautiful Boy: srj 17.15 Ostwind: wšědnje 15:30 | so a nj 13:15 | nj, pó a wu 17:30 Drachenzähmen leicht gemacht: srj 15:00 | nj, pó a wu 15:15 Mia und der weiße Löwe: nj 13:00

Do kina (07.03.19)

Do kina (28.02.19)

Do kina (21.02.19)

Do kina (14.02.19)

Freitag, 15 März 2019 13:00

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo najrjeńšich serbskich jutrownych jejkach

11:20 Live z jutrownych wikow

11:45 Wobrazki z narańšich Serbow

12:00 Nabožne wusyłanje

(Tomasz Dawidowski)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo Serbskim instituće a wo strukturnej změnje

13:00 Towarstwo Kólesko prócuje so wo zachowanje slepjanšćiny

13:30 Nabožne wusyłanje

(Cyril Pjech)

po tym Zbožopřeća

Rozhłós (08.03.19)

Rozhłós (01.03.19)

Rozhłós (22.02.19)

Rozhłós (15.02.19)

Freitag, 01 März 2019 13:00
Budyšin (SN). Mjeztym zo su dwurěčne wjesne a dalše tafle w serbskim sydlenskim rumje w Sakskej a Braniborskej sa­mo­zrozumliwe, Zwjazk tajke za awto­dró­hi wotpokazuje. To wuchadźa z naprašowanja zapósłanca Zelenych w zwjaz­ko­wym sejmje Stephana Kühna. Na małe naprašowanje jeho frakcije wotmołwi wobchadne ministerstwo, zo njeje z wěstotnych přičin móžno dwurěčne tafle při awtodróhach nastajić. Předsyda Domowiny Dawid Statnik nima za argument žane zrozumjenje. Wo tym, wo lětušim Kulowskim karnewalu a dalšich zajimawych temach rozprawja jutře, 2. měrca, w 11.45 hodź. magacin Wuhladko w telewiziji MDR.

Kak dale ze serbšćinu?

Nowe institucije trěbne?

Tři nowe wustajeńcy

Plany do noweho lěta

Freitag, 15 März 2019 13:00
„Mała rejwana stawizna“ rěka wosebity program Serbskeho ludoweho ansambla, z kotrymž balet tuchwilu předewšěm w šulach wustupuje. Njedźelu SLA produkciju zjawnje pokaza, a to w 16 hodź. na swojej žurli w Budyšinje. Program rysuje stawizny reje wot barok­neho menueta přez folkloru hač k modernym dźensnišim rytmam. Foto: Toni Lehder

Debjerjam přihladować a kolekcije sej wobhladać

Přichodny měsac zahaja přesydlenski proces w Miłorazu (na foće). ...

Płastowka (08.03.19)

Kamjenska ludowa uniwersita poskića pohibowanske kursy pod hesłom ...

Anzeige