wutora, 18 decembera 2018 13:00

Měrowe swětło dale dawaja

Hamor. Betlehemske měrowe swětło je Łužicu docpěło, a nětko je regionalnje dale dawaja. Tak budźe wone štwórtk, 20. decembra, w nowym Hamorskim zetkawanskim centrumje. Na to wosada wot 15 do 18 hodź. přeprosy. W Slepom přepodadźa swětło posołam 4. adwenta, 23. decembra, wot 14 hodź. w tamnišej ewangelskej cyrkwi.

Na zetkanje samotnych

Budyšin. Hornjołužiski zwjazk Carity přeprosy patoržicu připołdnju samotnych Budyšanow a dalšich na mały swjedźeń. W internaće šulskeho centruma Carity (před Šulerskimi wrotami 21) zawjesela hosći wot 11 do 14 hodź. ze zhromadnej jědźu, spěwanjom a překwapjenkami. Zajim­cy měli so hač do jutřišeho, 19. decembra, pod telefonowym čisłom 0 35 91 / 49 82 61 přizjewić.

Pokiwy (14.12.18)

Serbski ludowy ansambl je tež wokoło 3. adwenta chětro sprócniwy. ...

Křižowka (14.12.18)

Protyka (14.12.18)

pjatk, 14 decembera 2018 13:00

Pjatk 14. do 16.12.   Adwentne Teschenske wiki we Wojerecach

Sobotu 15. a 16.12. 10:00   Wustajeńca rasoweje pjerizny w Delnjej Hórce

Sobotu 15.12. 9:00 Předań štomikow (jenož Nordmannske jědle) z Budyskeho měšćanskeho lěsa na kromje Wuježka (Wuischke) při pólnym pućiku na Čornobóh

  10:00 Zjawne posedźenje Serbskeho sejma na Njebjelčanskim gmejnskim zarjedźe

  10:00 Dohodowne paslenje w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  15:00 Klankodźiwadło „Tři worješki za popjelawku“ na Złokomorowskim Nowym jewišću

  15:30 Adwentny koncert Złokomorowskeho koncert­neho chóra w tamnišej cyrkwi swj. Pětra a Pawoła

  16:00 Pišćelowa hudźba k adwentej w Budyskej tachantskej­ cyrkwi

  17:00 Nakupowanje w swětle swěčkow w Złym Komorowje (hač do 21 hodź.)

  19:30 Předstajenje hodowneje stawizny po Lukašu w Smochčanskim Domje biskopa Bena

Njedźelu 16.12. 10:00 Pućowanje z rangerom Peterom Ulbrichom kołowokoło hodownych nałožkow; w Stróžanskim Domje tysac hatow

  12:00 Nakupowanska njedźela w Budyšinje (do 18 hodź.)

  15:00 Adwentne wiki w Nowej Wjesce

  16:00 Adwentne wiki w Hórkach

  16:00 Adwentny koncert SLA „Zymski čas“ w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje

Protyka (07.12.18)

Protyka (30.11.18)

Protyka (23.11.18)

Protyka (16.11.18)

štwórtk, 13 decembera 2018 13:00

13.12.–19.12.2018 Budyski filmowy palast:­ Geister der Weihnacht: nj 10:00 a 11:30 Tabaluga: wšědnje 13:45 (nimo srj) Tabaluga w 3 D: so a nj 11:45 Der Grinch: wšědnje 14:45 a 16:15 | nj 10:00 Der Grinch w 3 D: so a nj 12:30 100 Dinge: wšědnje 18:15 a 20:30 | pj a so 22:45 | nj 10:00 Phantastische Tierwesen 2: wšědnje 16:45, 19:45 (nimo nj a pó) | nj 20:15 | pj a so 22:30 Der Nussknacker: so a nj 12:00 | srj 13:30 Bohemian Rhapsody: wšědnje 20:00 (nimo srj) Die Unglaublichen 2: nj 10:00 Mary Poppins’ Rückkehr: srj 19:45 Der Vorname: wšědnje 18:15 (nimo srj) Elliot, das kleinste Rentier: so a nj 12:15 Mortal Engines: Krieg der Städte w 3 D: wšě­dnje 14:30, 17:15 a 20:15 (nimo srj) | pj a so 23:00 | srj 20:00 Spider-Man: A New Universe: wšědnje 14:15 Spider-Man: A New Universe w 3 D: wšědnje 15:45 (nimo srj) | srj 16:00 Halloween: pj a so 22:45

Kino-ekstra: Werk ohne Autor: nj 16:45 | pó 16:45 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

Do kina (06.12.18)

Do kina (29.11.18)

Do kina (22.11.18)

Do kina (15.11.18)

pjatk, 14 decembera 2018 13:00

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:10 „Wšitko spěwa do ranja“ – wot póndźele adwentna akcija Serbskeho rozhłosa

11:20 Adwentna pycha w Delanach

11:30 Kapałka w Ralbicach

11:40 Adwentne woknješko

12:00 Katolske nabožne wusyłanje

 (farar Gabriš Nawka)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo Witaj-wučbje

13:00 Warianty serbskich melodijow

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Bernd Pittkunings)

po tym adwentna stawizna

Rozhłós (07.12.18)

Rozhłós (30.11.18)

Rozhłós (23.11.18)

Rozhłós (16.11.18)

pjatk, 30 nowembera 2018 13:00

Štó zastupuje Serbow na europeadźe 2020 w Korutanskej w Awstriskej? Z tymle prašenjom zaběra so přichodne wusyłanje hornjoserbskeho telewizijneho magacina Wuhladko jutře, sobotu, w 11.45 hodź. na telewizijnym sćelaku MDR. Trójce je koparska wubranka muži z Hornjeje Łužicy na turněrje najlěpšich mjeńšinowych mustwow Europy nastupiła. Nětko sej w Delnjej Łužicy žadaja, zo měła na přichodnej europeadźe delnjoserbska wubranka muži nastupić, z Hornjeje Łužicy pak wubranka žonow. K tomu porě­ča w studiju z jednaćelom Domowiny a zamołwitym za wubranku Markom Kowarjom. Dale zaběraja so w najnowšim wusyłanju Wuhladka z rumnostnymi wuměnjenjemi w Budyskim Serbskim instituće, předstaja Ludwiga Saksu z Radworja a jeho angažement za rjemjeslniske dźěło ze šulerjemi a pohladnu do Chróšćanskeje Zahrodnikec pjekarnje, hdźež jenož „normalny“ wosušk njepjeku, ale tež tajki cyle po wosebitym přeću kupcow, mjenujcy po starych a tajnych swójbnych receptach.

Wuhladko wospjetuja póndźelu, 3. decembra, w 6.20 hodź. na MDR a sobotu, 8. decembra, w 13.05 na RBB.

200. Wuhladko

750 lět Wojerecy

Antiserbske parole

Pola swjateho wótca

pjatk, 14 decembera 2018 13:00
Serbski ludowy ansambl je tež wokoło 3. adwenta chětro sprócniwy. Jutře, sobotu, wuhotuje chór zhromadny koncert z gym­naziastami w Choćebuzu (hlej pokiwy). Njedźelu w 16 hodź. pokazaja spěwarki a spěwarjo hromadźe z baletom a orchestrom w Serbskim kulturnym centrumje Slepo scenisko-koncertantny program „Zymski čas“. Foto: SLA/Ivana Miklošová

Křižowka (14.12.18)

Hudźbny korps wojerskeho lětarstwa Erfurt je tež lětsa ...

Płastowka (07.12.18)

Radźićeljo so zetkaja

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND