pjatk, 21 junija 2019 14:00

Serbski program w parku

Choćebuz. Jutře, 22. junija, je wot 14 hodź. w Choćebuskim Puškinowym par­ku­ serbski program. Připowědźić chce­taj Anne Holzschuhojc a Gregor Kliem na 28. měšćanskim swjedźenju mjez druhim­ jazzowe duwo LeDazzo, dźěćacu rejwansku skupinu SLA Łužičanku, studentsku funkskupinu kaž tež rejwanski ansambl Stara lubosć. Z přewodom kapały nAund so zarjadowanje z Hanamarinej polku zakónči. Tu móže nimo sobuskutkowacych tež publikum sobu rejwać.

Pittkunings spěwa w bróžni

Tři Žony. Jutře, sobotu, su zajimcy wot 15 hodź. na serbske popołdnjo Łazowskeho towarstwa Domu Zejlerja a Smo­lerja do kulturneje bróžnje w Třoch Žonach přeprošeni. Wjeselić móža so na spěwytwórca Bernda Pittkuningsa. Zdobom pokazaja tam fota na temu „25 lět Dom Zejlerja a Smolerja Łaz“.

Dźeń wotewrjenych duri

Křižowka (21.06.19)

Předawaja lisćiki za festiwal

Protyka (21.06.19)

Rozhłós (21.06.19)

pjatk, 21 junija 2019 14:00

Sobotu 22.6.   Serbski swjedźeń we wobłuku Choćebuskeho měšćan­skeho swjatka

  7:30 Dźěłowe zasadźenje na Chróšćanskej cyrkwi

  9:00 Koparski turněr ministrantow ze serbskich wosadow­ w Pěskecach – započatk z Božej mšu w tamnišej kapałce

  14:00 Dźeń wotewrjenych duri w Domje Měrćina Nowaka-Njechorńskeho w Njechornju

  14:00 Wosebite wodźenje po Wojerowskim Zusowym kompjuterowym muzeju składnostnje 109. po­smjertnych narodnin Konrada Zusy

  17:00 Folklorny program Serbskeho ludoweho ansam­bla „Naša duša“ składnostnje mjeńšinoweho festi­wala „Kalejdoskop kultur“ we Wrócławskim staroměšćanskim parku

Njedźelu 23.6.   Janske jěchanje w Kozłem

  9:30 Złota konfirmacija w Slepjanskej cyrkwi

  10:00 Archeologiske kolesowanje k hrodźišćam na zapadźe Hornjeje Łužicy, mjez druhim do Prěčec, Wotrowa, Kopšina a Kukowa

  11:00 Wuměłstwowy festiwal za swójby „Find Art“ we Wo­chožanskim parku błudźenkow

  12:00 „Serbski dźeń / Wendentag / Venstjě dan“ w Kulowcowym muzeju Lübeln (pola Lüchowa Danneberga)

Póndźelu 24. do 29.6.   Kompaktny kurs delnjoserbšćiny na Choćebuskej Šuli za delnjoserbsku rěč a kulturu

Protyka (14.06.19)

Protyka (07.06.19)

Protyka (31.05.19)

Protyka (24.05.19)

štwórtk, 20 junija 2019 14:00

20.6.–26.6.2019 Budyski filmowy palast: Pets 2 w 3 D: nj 16:30 Pets 2: nj 14:30 Drei Schritte zu Dir: wšědnje 17:15 a 20:00 | štw, so, nj a wu 14:30 | pj a so 22:30 Men in Black: International: wšědnje 17:30 (nimo pj) Men in Black: International w 3 D: wšědnje 20:00 | pj a so 22:45 Aladdin w 3 D: štw, so a wu 14:30 | so 14:45 Aladdin: wšědnje 17:00 a 19:45 John Wick: wšědnje 19:30 (nimo pó) | pj a so 22:15 Rocketman: štw, so a wu 17:00 | pj 17:30 Pokémon Meisterdetektiv Pikachu: nj 14:45 | štw, so a wu 15:00 Pokémon Meisterdetektiv Pikachu w 3 D: nj 12:15 Royal Corgi: nj 12:30 | štw, so a wu 15:00 Willkommen im Wunder Park: nj 12:15 Alfons Zitterba­cke: nj 12:30 Glam Girls: pj a srj 17:00 X-Men: Dark Phoenix: pj a so 22:30

Kino-ekstra: Greta: pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

Pets 2: nj 14:00 Ein Dorf zieht blank: srj 10:00 Long Shot: wšědnje 14:45, 17:15 a 19:45 | pj a so 22:35 Drei Schritte zu Dir: wšědnje 15:15 (nimo nj), 17:45 (nimo nj) a 20:15 (nimo nj) | nj 14:50, 17:30 a 20:00 | pj a so 22:40 X-Men:Dark Phoenix w 3 D: wšědnje 20:05 Men in Black: International w 3 D: wšědnje 20:00 Men in Black:International: wšědnje 17:35 | pj a so 22:25 Royal Corgi: so 13:15 | nj 12:00 Pokémon Meisterdetektiv Pikachu: so a nj 12:30 Aladdin: wšědnje 15:00 | so a nj 12:20 TKKG: wšědnje 15:05 (nimo nj a srj) | so 13:00 | nj 12:45 | srj 15:20 Godzilla II: wšědnje 17:10 (nimo srj) John Wick: pj a so 22:20 Goliath96: srj 17:30

Do kina (13.06.19)

Do kina (06.06.19)

Do kina (29.05.19)

Do kina (23.05.19)

pjatk, 21 junija 2019 14:00

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z powěsćemi tydźenja

11:15 Hudźbny wuhlad na folklorny festiwal „Łužica 2019“

11:50 Wobrazk z narańšich Serbow

12:00 Nabožne wusyłanje

(Wito Sćapan)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo serbskim swjedźenju w Choćebuzu

13:00 Stawizny serbskich hudźbnych nakładnistwow

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Hartmut Leipner)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (14.06.19)

Rozhłós (07.06.19)

Rozhłós (31.05.19)

Rozhłós (24.05.19)

pjatk, 14 junija 2019 14:00
Choćebuz (SN). Junijske wudaće delnjoserbskeho telewizijneho magacina Łu­žyca jutře w 13.40 hodź. telewiziji RBB je na­hrawanje podijoweje diskusije na temu „Wumrěje serbska rěč?“ Diskusijny wječor w Choćebuskim měšćanskim domje je 6. junija Christian Matthée mo­derěrował. Debatowali su tam čłonka Rady­ za serbske naležnosće Braniborskeje Angela Šurmanowa, Astrid Šramina z Gołbinskeje drastoweje skupiny, referent krajneje zamołwiteje za naležnosće Serbow Měto Nowak, direktor Serbskeho instituta dr. Hauke Bartels a prof. Edward Wornar, direktor Inistituta za sorabistiku na Lipšćanskej uniwersiće.

Jutře nowe Wuhladko

Na wopyće w Hochozy

Přihoty na wólby

Wo přesydlenju

pjatk, 21 junija 2019 14:00
Chrósćicy (SN). Hišće hač do 28. junija traje předpředań zastupnych lisćikow za lětuši mjezynarodny folklorny festiwal „Łužica 2019“. Po tym zo bě dźensa posledni dźeń předpředanje pola Chróšćanskeho časnikarja Jürgena Njeka, předawaja kartki přichodny tydźeń na Chróšćanskim gmejnskim zarjedźe, a to wot póndźele do pjatka stajnje wot 10 do 12 hodź. a přidatnje wutoru, štwórtk a pjatk wot 15 do 18 hodź. Lisćiki dóstanu zajimcy tohorunja w Budyskej Serbskej kulturnej informaciji a w Ralbičanskej kwětkarni „Kostrjanc“. Kombitiket za sobotu a njedźelu w Chrósćicach płaći w předpředani 15 eurow (potuńšene pjeć eurow), při wječornej kasy 20 eurow (potuńšene šěsć eurow). Swójbnu kartku poskićeja jeno z předpołoženjom swójbneho pasa. Za swjedźenske zahajenje z galaprogramom 4. julija w Budyšinje předawaja kartki w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle za dźesać eurow w předpředani (potuńšene pjeć eurow). Při wječornej kasy płaći lisćik 15 eurow (potuńšene dźewjeć eurow).

Křižowka (21.06.19)

Bywše dźěći přeprošene

Płastowka (14.06.19)

Tež za dwanatkarjow Budyskeho Serbskeho gymnazija wčera rěkaše: ...

nawěšk

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi

nowostki LND