kročel 1 wot 5: sej wudaće wuzwolić

Powšitkowne wobchodne wuměnjenja (AGB)
Wozjewjenje wo škiće datow
Techniske kroki
Skazam Serbske Nowiny:
*


Prošu wuzwolće sej wudaće.

* ma so wupjelnić
   
narěčenje
Fehler
titul
Invalid Input
předmjeno/Vorname*
Prošu zapodajće předmjeno.
swójbne mjeno/Nachname*
Prošu zapodajće swójbne mjeno.
kraj*
Invalid Input

Při rozesłanju do wukraja wobličimy k abonentskej płaćiznje přidatnje slědowace lětne rozesłanske kóšty:

 • Serbske Nowiny – wot póndźele do pjatka: 55,20 EUR
 • Serbske Nowiny – pjatkowne wudaće: 24,00 EUR
 • Serbske Nowiny – němske wudaće: 24,00 EUR
dróha a čisło / Straße und Hausnummer*
Prošu zapodajće drohu a čisło.
Bitte tragen sie die Straße ein.
město abo wjes / Ort*
Prošu zapodajće město abo wjes.
póštowe čisło / PLZ*
Prošu zapodajće póštowe čisło.
e-mailowa adresa / E-Mail-Adresse*
Prošu zapodajće e-mailowu adresu.
telefon
Bitte tragen sie hier ihre Telefonnummer ein.
dobrowólne podaće
* ma so wupjelnić
   
Powšitkowne wobchodne wuměnjenja (AGB)
Wozjewjenje wo škiće datow
Techniske kroki
započatk abonementa
Invalid Input
Skazanki, kiž předleža hač do 20. měsaca, realizuja so wot 1. přichodneho měsaca.
Abo je darne abo.
Invalid Input
předmjeno wobdarjeneho / Vorname des Empfängers*
Prošu zapodajće předmjeno.
swójbne mjeno wobdarjeneho / Nachname des Empfängers*
Prošu zapodajće swójbne mjeno.
kraj wobdarjeneho / Land des Empfängers*
Invalid Input

Při rozesłanju do wukraja wobličimy k abonentskej płaćiznje přidatnje slědowace lětne rozesłanske kóšty:

 • Serbske Nowiny – wot póndźele do pjatka: 45,60 EUR
 • Serbske Nowiny – pjatkowne wudaće: 28,80 EUR
 • Serbske Nowiny – němske wudaće: 14,40 EUR
dróha a čisło wobdarjeneho / Straße/Hausnummer des Empfängers*
Prošu zapodajće drohu a čisło.
Bitte tragen sie die Straße ein.
město abo wjes wobdarjeneho / Ort des Empfängers*
Prošu zapodajće město abo wjes.
póštowe čisło wobdarjeneho / PLZ des Empfängers*
Prošu zapodajće póštowe čisło.
rytmus zapłaćenja*
Prošu wuzwolće tu rytmus zapłaćenja z kotrymž chceće abonement zapłaćić.
wašnje zapłaćenja*
Prošu wuzwolće sej wašnje zapłaćenja.
Za zapłaćenje ze SEPA-poćeženku je trjeba formular wućišćeć, wupjelnić, podpisać a nam z póštu připósłać.Wotknihujemy zličbowansku sumu wot wašeho podateho konta.
   
Powšitkowne wobchodne wuměnjenja (AGB)
Wozjewjenje wo škiće datow
Techniske kroki
Prošu přepruwujće swoje podaća

produkt: .

płaćizna wob lěto: .

narěčenje: .

titul: .

předmjeno / Vorname: .

swójbne mjeno / Nachname: .

kraj / Land: .

dróha a čisło / Straße und Hausnummer: .

.

město abo wjes / Ort: .

póštowe čisło / PLZ: .

telefon: .

e-mailowa adresa: .

rytmus płaćenja: .

wašnje płaćenja: .

Adresa wobdarjeneho

předmjeno / Vorname: .

swójbne mjeno / Nachname: .

kraj / Land: .

dróha a čisło / Straße und Hausnummer: .

.

město abo wjes / Ort: .

póštowe čisło / PLZ: .

   
Powšitkowne wobchodne wuměnjenja (AGB)
Wozjewjenje wo škiće datow
Techniske kroki
*
Prošu Powšitkowne wobchadne wuměnjenja (AGB) nakładnistwa akceptować.
*
Prošu Wozjewjenje wo škiće datow nakładnistwa akceptować.
Invalid Input
cyłkowne kóšty
Invalid Input

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND