póndźela, 18 junija 2018 14:00

Festiwal w Slepom z mjezynarodnym programom zahorił

Slepo (SN/bn). Mjezynarodny festiwal dudakow w Slepom, kotryž Domowinska župa „Jakub Lorenc-Zalěski“ zhromadnje z gmejnu, towarstwom Serbski kulturny turizm a ze Serbskim folklornym ansamblom w štyrilětnym rytmusu wuhotuje, je so wčera ze zhromadnym rozžohnowanjom nimale wšitkich na nim zastupjenych hudźbnikow na wulkim jewišću při cyrkwi skónčił. Wjace hač dwěsćě sobuskutkowacych je minjenej dwaj dnjej cyłkownje nimale połsta króć na dohromady dwěmaj hrajnišćomaj wustupiło.

Sobotu je patronka festiwala, bywša zapósłanča zwjazkoweho sejma Marja Michałkowa (CDU), zarjadowanje wote- wrěła. Wona dźakowaše so organizatoram a zwěsći, zo „je dźěćatko, kotrež bě so tu narodźiło, w zašłych lětach derje narostło“. Mjez wjerškami slědowaceho programa běštej koncertaj Gunhildy Carling & band – Šwedojo měšeja tradicionalnu hudźbu z popom a jazzom – a španiskeje skupiny Real Banda de Gaitas.

Drohoćinka znowa předstajena

Finale za Olsenowu cwólbu

Čorny młynk, Krabat a napjatosć

Serbska fantasy

wutora, 05 junija 2018 14:00

3. junija před 150 lětami wuda sakskokralowske ministerstwo nutřkowneho postajenje, zo njeměło město nad Sprjewju kaž lětstotki do toho němsce Budissin, ale wotnětka hamtsce Bautzen rěkać. Komentar k ministerialnemu wukazej z Drježdźan tak wopodstatnja, zo „změna mjena města wotpowěduje žadanjam wikowarjow a přemysłownikow, přetož woni sej hamtske wužiwanje mjena Bautzen žadaja. Te bě so hižo dlěši čas nimo oficialneho pomjenowanja Budissin wužiwało.“ Wot ministra von Nostitza Wallwitza podpisany wukaz bu hakle 9. junija w Budyskej němskej wokrjesnej nowinje wozjewjeny.“ Wot toho dnja njerěkaše nowina hižo Budissiner Nachrichten, ale Bautzener Nachrichten.

Praski zběžk spočatk Třicećilětneje wójny był

Festiwal w Budyšinje „sinfonija radosće“ był

Hornja Łužica do dweju wokrjesow dźělena

Před 75 lětami so pozběhnyli

srjeda, 06 junija 2018 14:00
Farar Jurij Malink narodźi so 6. junija 1893 serbskej farskej swójbje w Sprjejcach. Po studiju teologije we Wrócławju bu 1920 we Łazu na fararja ordiněrowany. Pod wliwom tamnišeho překupca a sobuzałoži­ćela Domowiny Jana Haješa zahori so ­Malink za serbstwo a za to, stajić pomnik Handrija Zejlerja 30. awgusta 1931, při kotrymž měješe swjedźensku narěč. Nazymu 1932 přebywaše Malink w chorowni, hdźež sej Hitlerowy pamflet „Mein Kampf“ přečita. Spóznawši złóstniske nahlady ­Hitlera so wón rozsudźi wosadnym a dalšim ludźom strach nacionalsocializma rozłožić. Tak jim na zhromadźiznje w juniju 1933 strašnu ideologiju nacijow wotkry. Kantor Kuhnke a hłowny wučer Pilarski běštaj jeho najwjetšej přećiwnikaj we Łazu. Z toho wuwi so cyrkwinski bój we wo­sadźe. Farar Malink přizamkny so anti­hitlerskej wuznawarskej cyrkwi. Wjacekróć jeho Gestapo zaja. Při nawróće do Łaza přewodźachu jeho sta wosadnych mjelčo na faru. 1938 nacije serbskeho antifašista z Łaza wuhnachu. Bě po tym farar w Gu­binje a Groß Rietzu, hdźež 23. septembra 1942 nahle zemrě. 1955 bu ćěło Jurja ­Malinka do Łaza přewjezene. Manfred Laduš

Dr. Matej Broniš

Mina Witkojc

Józef Nawka

Bogumił Šwjela

pjatk, 01 junija 2018 14:00

Lětnje prózdniny so z wulkimi kročelemi bliža a što drje je rjeńšeho, hač sej zhromadnje z dźěćimi swoju dowolowu kniž­nu­ lekturu wupytać směć. Zo je tež dorosćenemu dobytk, sej jónu knihu za młodostnych do kófra tyknyć, dopokazuje loni w samsnym času wušła kniha Jasminki Petrović „Lěćo za započatkarjow“, kotruž je Lubina Hajduk-Veljkovićowa zeserbšćiła. Ćim bóle, je-li dowolowy cil Chorwatska abo samo kupa Hvar.

Wo knihach a kniharni (11.05.18)

Wo knihach a kniharni (20.04.18)

Wo knihach a kniharni (23.03.18)

Wo knihach a kniharni (02.03.18)

nawěšk

  • Katolscy wěriwi swjeća dźensa wysoki swjedźeń Božeho ćěła. W nimale wšitkich serbskich wosadach, kročachu procesiony, zwjetša přewodźane wot dujerjow, k wonkownym wołtarkam. Sobu na čole procesionow dźěše wjele serbskich družkow. Tójšto dalšich holco

nowostki LND