pjatk, 17 awgusta 2018 14:00

Dypkowe koparske hry

17.08. 18:30 TSV Połčnica –

  Sokoł Ralbicy/Hórki

17.08. 19:00 Wojerowski FC/Wětnica

  – Sokoł Ralbicy/Hórki

  (stari knježa)

18.08. 15:00  Módro-běli Kulow –

  ST Radwor

18.08. 15:00  Rakečanske ST –

  ST Kinspork/Łužnica

19.08. 12:30  SJ Chrósćicy II –

  ST Nadrózna Hrabowka

19.08. 15:00  SJ Njebjelčicy –

  FSV Łuty

18.08. 13:00  Módro-běli Kulow II –

  LSV Hory II

19.08. 13:00  SJ Njebjelčicy II –

  HZ Bretnig-Hausw. II/

  Ramnow II

Pokalne koparske hry

18.08. 15:00  VfB Žitawa –

  Jednota Kamjenc

18.08. 15:00  FSV Oderwitz 02 –

  SJ Chrósćicy

19.08. 13:00  Natw. Němske Pazlicy –

  Fortuna Trjebin 1996

Triatlon Knappenman

Do startowych lisćinow 30. triatlona KnappenMan, kotryž budźe 25. a 26. awgusta w a při Třižonjanskim jězorje we Łazu, su tež zaso někotři serbscy wu­trajnostni sportowcy zapisani. Tak star­tuje Marian Žur z Lejna na połdistancy (1,9 km płuwanje – 90 km kolesowanje – 21 km běh), Michał Šrajer z Chrósćic na olympiskej distancy (1,5 km płuwanje – 40 km kolesowanje – 10 km běh) a Beno Šołta z Miłoćic w stafli z Henryjom Gelardijom (300 m płuwanje) a Jonasom Čornakom (20 km kolesowanje). Šołta poda so jako třeći na puć a poběži tři kilometry.

Běhi na Běłobóh

Jubilejny měšćanski běh z někotrymi nowosćemi

Satkula-bičwolejbul so z turněrom zakónči

Prěnju poražku poćerpjeła

Faworit so na kóncu přesadźił

póndźela, 13 awgusta 2018 14:00

Awtor dźensa

Michał Nuk

Tomu, kiž je w zašłymaj tydźenjomaj sportowe wusyłanja sćěhował, je snadź wěsty anglicizm napadnył. Nastajnosći rěčachu wo European championships, byrnjež słowo europske mišterstwa ničo nowe njebyło. Přičina je, kaž husto, komercializacija sporta. A to je bjez dźiwa hladajo na to, zo maja skoro wšitke sportowe družiny porno kopań­cy wo wusyłanske mjeńšiny w telewiziji wojować.

A runje marketingowaj ekspertaj z wobłuka kopańcy, Šwicar Marc Jörg a Jendźelčan Paul Bristow, kotrajž běštaj něhdy na wuwiću UEFA champions league sobu dźěłałoj, staj sej hłowu łamałoj, kak móhłoj druhe sportowe dru­žiny lěpje do zjawnosće přinjesć a zwičnjeć. Ideja pochadźeše ze zymskeho sporta, hdźež móža přihladowarjo hižo wjele lět přez telewizijne konferency wšitke wu­bědźowanja sćěhować. Jenož zo njejednaše so tónkróć wo biatletow, spěšno­smykarjow abo bobowych pilotow, ale wo płuwarjow, kolesowarjow abo ćěło­zwučowarjow.

Widźał, słyšał, napisał (30.07.18)

Widźał, słyšał, napisał (23.07.18)

Widźał, słyšał, napisał (17.07.18)

Widźał, słyšał, napisał (09.07.18)

srjeda, 15 awgusta 2018 14:00

Kopańca, wokrjesna klasa, stafla 1

ST Horni kraj III – Budyšink 2:0 (1:0)

Wjern. II/Wjazońca II – Minakał 0:5 (0:2)

Bukecy II – W. Dubr. II/Radwor II 5:4 (4:2)

Wjelećin II – Mały Wjelkow 5:5 (4:4)

Budyšin II – Bart II4:1 (4:0)

1. Módro-běli Minakał 1 5 : 0 3

2. ST Budyšin II 1 4 : 1 3

3. ST Horni kraj-Sprjewja III 1 2 : 0 3

4. ST Zeleno-běli Bukecy II 1 5 : 4 3

5. ST Wjelećin II 1 5 : 5 1

5. ST Mały Wjelkow 1 5 : 5 1

7. Wulka Dubr. II/Radwor II 1 4 : 5 0

8. SV Budissa 08 Budyšink 1 0 : 2 0

9. ST Bart II 1 1 : 4 0

10. Wjernarjecy II/Wjaz. II 1 0 : 5 0

wokrjesna klasa, stafla 2

Frankenthal II – Steinigtwolmsd. 1:8 (0:5)

Mały Wosyk II/Pančicy II – HZ Germania Biskopicy/Biskopicy III 4:0 (0:0)

Drjewnica – Großharthau 4:4 (2:2)

1. SG Steinigtwolmsdorf 1 8 : 1 3

2. HZ Mały Wosyk II/Pančicy II 1 4:0 3

3. ST Drjewnica 1 4 : 4 1

3. SV Großharthau 1 4 : 4 1

5. ST Porchow II 0 0 : 0 0

5. ST Hodźij II 0 0 : 0 0

5. TSV Wjazońca 0 0 : 0 0

8. HZ Germania Biskopicy/

Biskopičanske KT III 1 0 : 4 0

9. SG Frankenthal II 1 1 : 8 0

Wuslědki (14.08.18)

Wuslědki (13.08.18)

Wuslědki (06.08.18)

Wuslědki (02.08.18)

nawěšk

nowostki LND