Prózdninske lěhwo Serbskeho šulskeho towarstwa wospjet požadane

Wodowe Hendrichecy (SN/MiR). Spočatnje, to rěka w pózdnim nalěću, knježeše w nawodnistwje Serbskeho šulskeho towarstwa njewěstosć, hač změja tónraz kaž wšitke dotalne lěta tak wulku ličbu zajimcow za lětnje rěčne lěhwo SŠT. Wšako­ bě so wjele dźěći a młodostnych přizjewiło za jězbu kónc julija do Roma, hdźež so na putnikowanju ministrantow wobdźěla. Dwójny poskitk pak by někotryžkuli swójbny budget nastupajo po­ćežował. Přiwšěm je so znowa 54 šulerjow na poskitk SŠT do wočerstwjenišća „Querxenland“ we Wodowych Hendrichec podało. Wot minjeneje soboty hač do přichodneje póndźele dožiwjeja woni tam dyrdomdejski čas. Wobdźělnicy su šulerjo 3. do 9. lětnika z mnohich serbskich zakładnych a wyšich šulow kaž tež Serbskeho gymnazija. Wosebje wjele přizjewjenjow mějachu lětsa z Budyskeje kónčiny, mjez druhim z Radworja. Přijěli su prózdninarjo, mjez kotrymiž je 28 holcow a 26 hólcow, tež z Chrósćic, Worklec, Ralbic, ze Šunowa a samo z Drježdźan.

dale čitać…
štw., 19. julija 2018

Budyšin (SN/bn). Berlinski organist Tomaš Žur je wčera we wobłuku Budyskeho pišćeloweho lěća w tachantskej cyrkwi fulminantny wukon pokazał. Něhdźe 150 zajimcow bě do Božeho domu přišło. Tak bě pjaty koncert dotal druhe najlěpje wopytane zarjadowanje rjada, kotryž ewangelska wosada swj. Pětra w Budyšinje a towarstwo Kirchenmusikwerk lětsa prěni raz wuhotujetej.

štw., 19. julija 2018

Młodźina ze Serbskich Pazlic a Njebjelčic je zašłu sobotu wulki bičwolejbulowy turněr­ z dźesać mustwami přewjedła, a to na ponowjenym wolej­bulnišću při Nje­bjel­čanskim sportnišću. Cyłki, mjez nimi dwě z ćěkancami z Wojerec a Kamjenca, hrajachu w dwěmaj staflomaj. Dobyli su Radworčenjo. Foto: Gloria Žurec

štw., 19. julija 2018

Z hesłami kaž „Pensiju žiwym“ su dźensa w ruskej stolicy Moskwje znowa přećiwo rentowej reformje demonstrowali. Knježerstwo bě reformu za čas swětowych kopar­skich mišterstwow přesadźiło, nadźijejo so snadneho protesta. Nětko dyrbja žony w Ruskej wosom lět a mužojo pjeć lět dlěje dźěłać. Foto: dpa/Jewgenij Bijatow

štw., 19. julija 2018

Upcycling steješe dźensa w srjedźišću prózdninskeho poskitka w Budyskim Serbskim muzeju. Zaměr mjenowaneje zaběry bě, sta­rym wěcam, kotrež po zdaću hižo žanu hódnotu nimaja, nowy zmysł dać a tak zdobom nowu hódnotu. Na te wašnje nasta­ labyrint, po kotrymž mějachu dźěći kulku po prawym puću hač k wuchodej žonglěrować. Foto: SN/Maćij Bulank

štw., 19. julija 2018

19.07.2018 – 25.07.2018Budyski fil­mo­wy palast:Mamma Mia: wšědnje 14:30, 17:15 a 20:15 | pj a so 22:45 Hotel Transsilvanien: wšědnje 13:30 | wu a srj 9:45 | nj, wu a srj 11:45 Hotel Transsilvanien w 3 D: wšědnje 15:45 a 18:00 Ant-Man and the Wasp w 3 D: srj 20:15 Sicario 2: wšědnje 20:00 | pj a so 22:45 Meine teuflisch­ gute Freundin: wšědnje 14:00 | wu a srj 9:45 Skyscraper w 3 D: wšědnje 18:00 a 20:15 (nimo srj) Liliane Susewind: wu a srj 11:45 Die Farbe des Horizonts: wšědnje 19:00 (nimo pó) The First Purge: wšědnje 21:00 (nimo pó) | pj a so 23:00 Hilfe, ich hab meine Eltern geschrumpft: wu a srj 10:00 Papst Franziskus: pj, nj a wu 15:45 Juras­sic World: wšědnje 16:15 (nimo­ nj a pó) Jurassic World w 3 D: pj 22:30 Love­, Simon: nj 11:45 Oceans 8: štw, so, pó a srj 15:45 Luis und die Aliens: wšědnje 14:00 | wu a srj 9:45 | nj 11:30 Jim Knopf: nj, wu a srj 12:15 Deadpool 2: so 22:30Kino-ekstra:Tully: nj 16:45 | pó 17:15 a 20:15Wojerowski CineMotion:

štw., 19. julija 2018

Na Wojerowskej dźěćacej a młodźinskej farmje, kotraž je w nošerstwje Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka Miłoćicy, su tele dny wosebite zynki słyšeć. Z podpěru dźěća­ceho cirkusa Krabatino, kotryž Jakob Scholz nawjeduje, přewjeduja tam hudźbny projekt. Za to su wobdźělnicy hižo njetrěbne wěcy z domjacnosće kaž tež wšelake sudobja a srědki za zapakowanje sobu přinjesli. Hač do jutřišeho pjatka hišće­ wužiwaja dźěći a młodostni składnosć, na trochu hinašich nastrojach hudźić. Zdobom zhonja woni wo skutkownym wobchadźenju ze wšelakimi resursami. Europ­ski socialny fonds projekt pjenježnje pod­pě­ruje. Foto: Gernot Menzel

nawěšk

nowostki LND