Wuměłča Regina Herrmann přihotuje swoju wustajeńcu „Dźěl wote mnje“. Wot přichodneje njedźele pokaza wona we wobnowjenych rumnosćach Budyskeho Serbskeho muzeja plastiki, skulptury, klanki a figuriny, kotrež je w minjenych 41 lětach ze zdźěla chětro njewšědnych materialijow tworiła. Foto: SN/Maćij Bulank

Rěčicy (SN/BŠe). Dźeń a raznišeje diskusije wjelka dla je kontaktny běrow „Wjelki w Sakskej“ ze sydłom na Rěčičanskim Erlichtec dworje wčera na nowinsku rozmołwu prosył a aktualne ličby rozpřestrěća předstajił. Mjeztym je po cyłej zwjazkowej republice 60 wjelčich črjódow a 18 porikow dopokazanych. Na aktualnym monitoringu za 2018/ 2019 ­tuchwilu dźěłaja. „Wjelče lěto dźě wot 1. meje do 30. apryla traje“, rozłoži wědomostnica Lupus-instituta za wjelči monitoring a slědźenje w Němskej Ilka Reinhardt. W lěće 1996 běchu prěnje pokazki na wjelka we Łužicy. Wot toho časa ličba pomału přiběraše, mjeztym pak wobkedźbuja fachowcy razantne wuwiće.

Zo je we Łužicy wjelča populacija wusko zasydlena, Ilka Reinhardt wobkrućić nochcyše. Po jeje słowach pytaja sej wjelki teritorij stajnje po tym, kelko cyroby tam nańdu. „Runje tak trjebaja wone wěsty schow, hdźež móža jich młodźata woměrje wotrosć“, wědomostnica wu­zběhny. Wulkosće teritorijow w Europje chabłaja mjez 100 a 1 000 kwadratnymi kilometrami a rozeznawaja so jeničce po tym, kelko cyroby tam za cyłu črjódu je.

dale čitać…
srj., 15. awgusta 2018

Lětni serial SN8. dźělKotołnja w Dźěžnikecach słuša mjeztym 20 lět k małym jewišćam Hornjeje Łužicy, kotrež wot časa jeje załoženja w meji 1998 hač do dźensnišeho wobstajnje najwšelakoriše programy poskića. Bywšu industrijnu halu, natwarjenu kónc 19. lětstotka hłownje z čerwjenych cyhelow jako dźěl Kralowsko-sakskeho pulwernika, běštaj hudźbnaj entuziastaj Holger Bayn a Andreas Greiner-Bär na zarjadowanišćo přetwariłoj. Wot wšeho spočatka we formje towaršnosće z wobmjezowanym rukowanjom organizowanaj wobhospodarjataj wonaj ležownosć a twarjenje při Sprjewi zhromadnje, hdys a hdys podpěranaj wot wšelakorych towarstwow.

srj., 15. awgusta 2018

ST Radwor– Rakečanske ST 0:2 (0:1)Zestawa domjacych: Ch. Šěrak – Omran, F. Šěrak, Henka, Bauer (80. Zähr), Wjeńka, Nuk, Kral (70. Mark), Rachel (84. Hančik), Schulze, ReineckePo lětnjej přestawce smědźachu so Radworscy koparjo hnydom z faworitom we wokrjesnej wyšej lize měrić. Po wotchadźe Křesćana Bejmaka, Měrćina Kurjata, Bena Krala, Paula Zimmermanna a trenarja Pětra Bejmaka bě wšitkim jasne­, zo budźe to ćežki nadawk.

srj., 15. awgusta 2018

Genuwa/Rom (dpa/SN). Zapósłancy italskeho knježerstwa maja priwatneho wobhospodarjerja awtodróhow za winika hrózbneho njezboža w Genuwje, hdźež je so wčera awtodróhowy móst sypnył. Přećiwo předewzaću Autostrade per l’Italia je hižo prawniske jednanje zahajene. Wone ma licencu za dróhu wotedać a pokutu 150 milionow eurow płaćić. To zdźěli dźensa italski wobchadny minister Danilo Toninelli. Tež italski wiceministerski prezident Luigi Di Maio předewzaće za tragediju zasudźa.

srj., 15. awgusta 2018

Žonopowe tydźenje wotměwaja so wot wčerawšeho w Budyšinje 13. raz. Hač do 9. septembra poskićeja gastronomojo w swojich hosćencach najwšelakoriše kulinariske wosebitosće, za kotrež na někajke wašnje Budyski žonop wužiwaja. Tež „Wjelbik“ a „Culinarium“ stej wobdźělenej. Zahajili su žonopowe tydźenje tu w žonopowym wobchodźe, hdźež Daniela Schletze wopytowarjow wo najwšelakorišich słodach žonopa poradźuje. Foto: SN/Maćij Bulank

srj., 15. awgusta 2018

Aktualne wudaće magacina „Lutki“ steji pod hesłom „20 lět Witaj w praksy“. Jedna tema je přednošk Petry Bačcyneje, nawodnicy dźěćaceho dnjoweho přebywanišća w Pančicach-Kukowje, kotrež je w nošerstwje Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka Miłoćicy.Budyšin (SN/MiR). Petra Bačcyna wěnowaše so na dalekubłanskim zarjadowanju RCW w Budyskim Serbskim domje temje „Stopnjowanje rěčnopedagogiskeje kwality nastupajo kubłanje dźěći w serbšćinje“. Na jubilej zawjedźenja koncepta Witaj w praksy dopominaja w najnowšej brošurce tež wjacore fota. Swjedźenske dalekubłanje w Budyskim Serbskim domje za kubłarki a kubłarjow, skutkowacych pola wšelakich nošerjow, bě mjez druhim witany informatiwny poskitk.Dalše ćežišćo su online-poskitki za nawuknjenje serbšćiny. Skrótka a jadriwje rozłožuja w zešiwku wuknjenski portal „sorbischlernen.de“ a „Onlineserbscewuknyć“, dale postupowanje při złoženju rěčneho certifikata za hornjo- a delnjoserbšćinu kaž tež wuznam digitalneho słownika Soblex. Za powabliwe maja ...

srj., 15. awgusta 2018

Praha (ČŽ/K). W Čěskej republice zasydla so dale a wjac ruskich ludźi. Přebywaše-li lěta 2006 něhdźe 23 300 Rusow a Rusowkow w kraju, wučinješe jich ličba lětsa kónc junija 37 303.Po statistice čěskeho nutřkowneho ministerstwa tworja Rusojo w susodnym kraju štwórtu najsylnišu skupinu wukrajnikow. Spomnjena statistika zdobom wupokazuje, zo přebywaja třo z dźesać Rusow w Čěskej dźěła abo předewzaćelenja dla. W lěće 2016 je 10 990 z nich dźěło měło – 8 200 w najwšelakorišich powo­łanjach, 2 700 předewzaćelsce. Pjećina ruskich staćanow je swójby dla do Čech ćahnyła, dźesaćina z humanitarnych a dru­hich přičin. Přibližnje 20 procentow z nich studuje. Loni su uniwersity a wysoke šule 5 906 ruskich studentow měli. 353 z nich je studij samych płaćiło. Poprawom pak ruscy studenća, kotřiž zdźěłowanje w čěšćinje absolwuja, za studij na zjawnych kubłanišćach runja čěskim komilitonam njetrjebaja ničo płaćić.Po měrcowskim zwěsćowanju wo­prašowarnje CVVN słušeja wšak Rusojo k tym narodnosćam, kotrež ...

nawěšk

nowostki LND