Prošu zapodajće e-mailowu adresu za wužiwarske konto. Tam pósćelemy wam wobrućenski kluč. Ručež kluč předleži, móžeće nowe klučowe hesło za wužiwarske konto postajić.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Sobotu, 17. febraura,  měješe lětuša inscenacija „Paradiz w dobrej stwě“ Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła na hłownym jewišću w Budyšinje premjeru. Tule podawamy wam někotre fotowe impresije z přemjerneho předstajenja a z premjerneho swjedźenja. Při

nowostki LND