pjatk, 22 junija 2018 14:00

Slepjanski festiwal přećelam ludoweje hudźby runje tak kaž fanam jazza zabawu skićił

Minjeny kónc tydźenja su sta wopytowarjow w Slepom 8. mjezynarodny festiwal dudakow dožiwili. Wjace hač 200 sobuskutkowacych z Čěskeje, Němskeje, Pólskeje, Serbiskeje, Španiskeje a Šwedskeje pokaza na dohromady dwěmaj jewišćomaj, kak rozdźělne jich hudźbne nastroje su a kak wjelestronsce wone klinča. Wšitke znate typy dudow – hač tradicionalne abo nowowuwite našeho časa, hač z měchawu posłužowane abo z mocu płucow hrate – běchu zastupjene. Serbski folklorny ansambl Slepo předstaji so ze swojimi instrumentami po historiskim přikładźe a zahori publikum ze znatymi ludowymi pěsnjemi a rejemi. Dorost skupiny hraješe zhromadnje ze Serbskim dźěćacym a młodźinskim ansamblom Slepo.

Hudźbnicy, spěwarjo a rejwarjo wuprudźachu radosć, zwukowemu technikarjej pak bě najskerje přehorco – jeho wukon so w běhu njedźelneho programa bohužel wulce njepolěpši. A štóž je dźěćom njesměrnje grawoćiwu eurodance-wersiju štučki „Ty sy tajka wikotata“ wupytał, zasłuža sej praktikum pola Madstepa.

Ekologisce ratarić – přirodu škitać – stwórbu zachować

Hdyž na etikeće bleše čerta jako poprawneho prěnjeho kolonista ...

Zajim za produkciju strowych žiwidłow pohon był

Blunjan po lětdźesatki trajacej přestawce zaso serbske kemše w ...

pjatk, 15 junija 2018 14:00

Delnjoserbska biblioteka – wužiwana a trěbna

20. junija 1991 su w Choćebuskim Serbskim domje Delnjoserbsku biblioteku wotewrěli. Dźensa financujetej ju župa Delnja Łužica a Załožba za serbski lud. Za rozšěrjenje knižneho wobstatka je kóžde lěto 1 500 eurow k dispoziciji. Płaćenja bibliotekarki dla staja župa kóžde lěto próstwu załožbje. Hižo dźesać lět je ­Weronika Žurowa dobra duša biblioteki a „knježi“ nad 8 000 medijemi. „Wulki dźěl našich čitarjow su wučerki serbšćiny, hortnerki a pěstowarki, kotrež so wšědnje ze serbšćinu zaběraja, a jich muscy kolegojo. Dalši dźěl wužiwarjow našich poskitkow su ludźo, kotřiž na wjesnych chronikach dźěłaja. Tak pytaja w powójnskim Nowym Casniku za němskorěčnymi artiklemi wo jich wsach abo w Bramborskim Serbskim Casniku a Pratyjach za fotami a wobra­zami ze stareho časa. Lědma štó z nich móže serbsce ­čitać“, bibliotekarka powěda.

„Znjesće so!“

Wjerški a doł

Na žiwe wašnje inspirowany rukopis njewšědneho komponista wostanje ...

Wo wuměłskej parličce – hrodźew Lichanju

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND