pjatk, 08 decembera 2017 13:00

Adwentne wiki njejsu jenož komerc, ale spjelnjeja tež socialny aspekt

Dohodowny a tuž chětro potajno­sćiwy čas lěta je zahajeny. Wšudźe su rumpodichowe čapki widźeć, w mnohich městach a wsach wuhotuja nět­kole adwentne wiki, hdźež móžemy so za hodownymi darami rozhladować, tu a tam nopašk horceho wina wupić, ale tež ze znatymi a přećelemi pobjesa­dować.

„Wšojedne, kotry dźeń a kak na času je– techno móžu přeco ...

We wysokej starobje hišće twori

Produktiwny kaž hišće ženje

Albinus Wolff – posledni katolski farar Rakec?

pjatk, 17 nowembera 2017 13:00

Na wopyće pola słowakskeho hudźbnika Jaroslava Pukača w Choćebuzu

Znaju jeho jako wjesołeho, žortni­weho a temperamentneho muža. Po cyłym swojim wašnju skutkuje wón młody, byrnjež w aprylu 70. narodniny swjećił. Tutu wjesołosć je sej Słowak Ja­roslav Pukač přez lětadołhe skutkowanje jako hudźbnik a kulturnik nasrěbał. Hudźenje­ a spěwanje stej jeho element, jeho radosć a eliksěr žiwjenja.

Nětko móže čitar tež serbsce z Chróšćanom po puću być

Serbowka

Nowa lyrika Justyny Michniuk

Brojenje

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Sobotu, 25. nowembra 2107, wotmě so w Budyskej měšćanskej hali "Króna" 143. schadźowanka. Tule namakaće někotre impresije zetkanja serbskeje inteligency, kotrež je fotograf Serbskich Nowin Maćij Bulank zapopadnył. 
Am 25. November fand in Bautzen die

nowostki LND