Jenož kosmetiska korektura wuslědka

štwórtk, 07. februara 2019 spisane wot:

FC Energija Choćebuz

– ST Wehen Wiesbaden 2:3 (0:3)

Zestawa FC Energije: Spahić – Starcew, Knechtel, Matuwila, Schlüter, Schneider, Zickert (46. Raak), Bender (55. Scheidhauer), Geisler, Rangelow (67. Mamba), Broschinski

Dokelž je tójšto koparjow FC Energije Choćebuz zranjenych a dokelž je so ka­pitan Marc Stein z Choćebuza rozžo­hnował, bě trenar Claus Dieter Wollitz nu­zowany, po zdaću najmłódše startowe mustwo cyłeje třećeje ligi na hrajnišćo pósłać. Hnydom šěsć koparjow su ze swójskeho dorosta a wjetšina z nich je pod 19 lětami. Na tym pak njesměmy so po­storčić, pře wjele indiwidualnych zmylkow zmóžnichu hosćom dočasnje rewanšu za domjacu poražku 0:2. Hakle po změnje stronow, jako buštaj najprjedy Kevin Scheidhauer, a pozdźišo tež Streli Mamba zaměnjenaj, nastachu rjane akcije­ před wrotami hosći. Scheidhauer a Mamba postaraštaj so pola 4 500 přihladowarjow z 1:3 (82.) a 2:3 (90.) wo nadźiju na znajmjeńša jedyn dypk. Na kóncu pak njedosahaše čas při „Wšo abo ničo“­. Georg Zielonkowski

Kwartet nowačkow pola FC Energije

štwórtk, 07. februara 2019 spisane wot:

Dokelž je dypkowa hra FC Energije Cho­će­buz pola hrajneho zjednoćenstwa Unter­haching wupadnyła, předstajimy wam raz zym­ske nowopřichady. W busu do Unterhachinga a wróćo sedźachu mjenujcy hnydom štyrjo nowi FCE.

Nimo Roberta Müllera, kotrehož smy hi­žo­­ skrótka předstajili, rěka nowopřichad čisło dwaj Jürgen Gjasula (na wobrazu). Wón přińdźe k FCE wot Viktorije Berlin. 1,89 metrow wulki srjedźopólny hrajer z Albanskeje je zrěčenje hač do junija 2019 podpisał. Jeli FC Energija w třećej lize­ wostanje, so zrěčenje wo dalše lěto­ podlěši. Gjasula bě so w albanskim Ti­rana narodźił a kopački za Freiburg, Kaiserslautern, Sankt Gallen, Basel a Litex Lovetch šnórował. W Němskej bu 33lětny pola FSV Frankfurt, MSV Duisburg, VfR Aalen, Greuther Fürth a Viktoria Berlin zasadźeny. Jürgen Gjasula ma 191 hrow w druhej zwjazkowej lize, sydom w prěnjej zwjazkowej lize a 150 hrow na eu­ropskej runinje.

Hišće městna w koparskim campje

štwórtk, 07. februara 2019 spisane wot:

Tež lětsa zaso budźe Zapadołužiski koparski zwjazk (WFV) swój dźewjaty ewag Kamjenc – prózdninski koparski camp při Baltiskim morju přewjesć, a to wot 21. 28. julija 2019.

Přizjewić smědźa so holcy a hólcy lětni­kow 2005 do 2009. Po wotrěčenju ze staršimi smědźa so tež młódše abo starše dźěći přizjewić. Cyłkownje 54 městnow ma WFV k dispoziciji, 45 su hižo wobsadźene a kruće knihowane. Dalše informacije steja we wupisanju na internetowych stronach www.westlausitzer-fussballverband.de/feriencamp.html.

Na dotalnych wosom koparskich campach­­ bě so hižo wjac hač 500 dźěći a do­rosćenych wobdźěliło. Mjez nimi běchu tež přeco serbscy dorostowi koparjo a z Jó­zefom Šwonom tež čłon předsydstwa Serbskeho Sokoła.

Kompletny camp z busowym transferom z Kamjenca k morju, sydom pře­no­cowanjemi, połnej pensiju, zastupnymi lisćikami, koparskim bulom a modernej hrajerskej garnituru płaći 309 eurow.

Jurij Bjeńš

Prěni nowopřichad

srjeda, 06. februara 2019 spisane wot:
FC Energija Choćebuz je so ze škitarjom Robertom Müllerom na zrěčenje dojednało. 32lětny, 1,87 m wulki, nutřkowny škitar přińdźe wot ligoweho konkurenta KFC Uerdingen do Łužicy. Podpisał je wón zrěčenje hač do junija 2020. Rodźeny Schwerinjan a něhdyši narodny hrajer U 21 Němskeje ma tójšto nazhonjenjow w profijowej kopańcy. Dotalne stacije rěkachu Carl Zeiss Jena, Holstein Kiel, Hansa Rostock, SV Wehen Wiesbaden, VfR Aalen a KFC Uerdingen. Tak přińdźe Müller na 297 hrow w třećej lize Němskeje, 55 partijow w druhej lize a 11 zasadźenjow w pokalnym kole Němskeho koparskeho zwjazka. Georg Zielonkowski

Stari knježa hrali

srjeda, 06. februara 2019 spisane wot:

W Chrósćicach wuhotowachu stari knje­ža Sportoweje jednotki Chrósćicy w swojej starobnej klasy koparski turněr w Jednoće. Přeprošene běchu mustwa ST Zeleno-běli Hórki, SJ Njebjelčicy, Sokoł Ralbicy/Hórki, ST Marijina hwězda a ST Mały Wosyk. Naposledk mjenowanaj cyłkaj dyrbještaj nažel wotprajić, tak zo so na turněrje jenož štyri cyłki wobdźělichu. Hraješe so kóždy přećiwo kóždemu, a to hnydom dwójce.

Po prěnim kole stejachu Chróšćenjo ze sydom dypkami na čole tabulki a na druhim městnje łakachu Ralbičenjo z jenož jednym dypkom zastatka. Hórčenjo, kotřiž­ hišće tydźeń do toho w Kamjencu dobychu, nakopachu sej štyri dypki a Njebjelčenjo bjez dypka pytachu hišće za formu.

FCE wopušćił

srjeda, 06. februara 2019 spisane wot:
Sportowe towarstwo FC Energija Choćebuz je zdźěliło, zo staj so FCE a kapitan Marc Stein wot hnydom na rozpušćenje zrěčenja dojednałoj. Po dwu a poł lěće wopušći něhdyši profijowy kopar zwjazkoweje ligi FC Energiju, zo by so do Stuttgarta k swojej swójbje wróćił. Stein bě sej na sportowym a tež čłowjeskim polu njewšědnje wulke sympatije zdobył a tež sam wulkotnu zhromadnosć chwalił, ko­truž­ je wón we Łužicy ze stron mustwa a cyłeje wokoliny zeznał. Ze sprawnymi słowami dźaka so 33lětny rozžohnowa a přeješe z cyłeje wutroby zdźerženje klasy­. Georg Zielonkowski

Młodźina A wokrjesny mišter

srjeda, 06. februara 2019 spisane wot:

Koparska młodźina hrajneho zjednoćenstwa Kubšicy/Bukecy je kónčne koło haloweho mastersa starobneje klasy młodźina A w sportowni na Budyskim Třělnišću dobyła. Mustwo trenarja Inga Freunda wosta bjez poražki. Nimo toho buštaj z Maksom Korbom a Francom Voigtom hnydom dwaj z dobyćerskeho teama do kruha najlěpšich pjeć koparjow turněra wolenaj. Slěbro wudobychu sej hólcy TSV Wachau a bronzu mustwo Hrajneho zjednoćenstwa Radwor/Wulka Dubrawa.

Foto: Hanspeter Benad

Finale starobneje klasy D w hali

wutora, 05. februara 2019 spisane wot:

Kónčna tabulka haloweho mastersa młodźiny D w Kamjencu

1. ST Porchow   15 dypkow

2. Jednota Kamjenc II   12 dypkow

3. HZ Ottendorf/Hermsdorf   7 dypkow

4. ST 1922 Radwor   4 dypki

5. ST Kinspork/Łužnica    4 dypki

6. HZ Malešecy/Budyšink   1 dypk


Šěsć cyłkow starobneje skupiny mło­dźi­ny D bě so přez puć předkoło-mjezykoło-kónčne koło za wulke finale halowe­ho mastersa Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka (WFV) kwalifikowało a sobotu w sportowni při lětanišću w Kamjencu nastupiło. Mjez nimi bě tež­ ­zastupnistwo Sportoweho to­warstwa 1922 Radwor pod nawodom trenarja­ Franka Šnajdera.

Škoda, zo so Radworscy młodźi bulko­parjo hakle pozdźe do turněra zahrachu. Z wuslědkoweje lisćiny je mjenujcy wuwidźeć, zo woni prěnju hru z 1:3 přećiwo pozdźišemu pjatemu z Kinsporka a Łužnicy přěhrachu. Po 2:2 w druhim duelu dnja přećiwo hólcam hrajneho zjednoćenstwa Ottendorf/Okrilla a poražce 2:5 přećiwo faworizowanym koparjam Jednoty Kamjenc, móžachu Radworscy skónčnje hru dobyć, a to 5:4 přećiwo hrajnemu zjednoćenstwu Malešecy/Budyšink. Ze sylnej moralku a bojowniskim wukonom woni zastatk 0:3 zwjertnychu.

Wolejbul, wobwodna liga žony

1. Módro-běli Wojerecy  11 31 : 16 26

2. CVJM Zhorjelc 10 28 : 11 24

3. TSV Kundraćicy  10 24 : 14 21

4. JTVG Koblicy  11 21 : 23 17

5. Ochran. wolejfantki 11 21 : 23 16

6. OSC Lubij  11 20 : 21 15

7. HZ Pančicy-Worklecy  11 17:  26 11

8. ST Kupoj Nowa Łuka 10 17 : 25 10

9. VV Žitawa 09 II 11 12 : 32 4


HZ Pančicy-Worklecy – TSV Kundraćicy 1:3 (23:25, 25:19, 18:25, 20:25)

Wjele noweho a prěnje dobyće

wutora, 05. februara 2019 spisane wot:

Hižo započatk lěta 2018 zdobychu sej wolejbulisća Sokoła Budyšin ze Ste­vom Geierom trenarja za sebje. Česćelakomny něhdyši hrajer mustwa JTVG Koblicy změni najprjedy starodawny system a wobstara Sokołam w naročnym tre­ningu tójšto aha-efektow. Tež mjez­wočo mustwa so do aktualneje sezony nje­mało změni. Zasłužbny kapitan a sobu­załožer Sokoła Budyšin Tilo Mager wo­teda hrajny wupokaz, wostawši pak w duchu Sokołčan. Bywši hłowny nad­běhowar Tobias Mösch wopušći nažel serbske mustwo a hraje nětko přećiwo njemu w cyłku ST Hnašecy-Dobruša. Cyłk Sokoła Budyšin wopušćił je toho­runja Olaf Nathe. Za to přidružištaj so k mustwu z Gabrielom Hollmannom a Mariom Walterom dynamiskej nad­běhowarjej, tohorunja z Koblic. Z Robertom Krawcom a Frankom Püschelom dósta­ serbski cyłk nimale dwajmeterskej sobuhrajerjej. Nimo toho wuzwoli mustwo Stefana Cušku za kapitana. Tomaš Suchy přewza nadawk jako administratiwny zamoł­wity mustwa.

nawěšk

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi

nowostki LND