Krótkopowěsće (09.02.18)

pjatk, 09. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Narok na status ćěkanca

Budyšin. Ćěkancy ze Syriskeje, kotřiž su ze swojim ćěknjenjom wojersku słužbu abo rezerwowu wojersku słužbu zapowědźeli, maja prawo na spožčenje statusa­ ćěkanca. To je 5. senat Sakskeho wyšeho zarjadniskeho sudnistwa wčera w Budyšinje we wjacorych padach rozsudźiło. Skóržbnikam bě Zwjazkowy zarjad za migraciju a ćěkancow drje subsidiarny škit připóznał. Wyši škit jako ćěkanc pak bě pobrachowacych wuměnjenjow za to dla wotpokazał.

Křižerjo po nowym mosće

Pančicy-Kukow. Klóšterski a Chróšćanski křižerski procesion móžetej lětsa jutry nowy móst nad Klóšterskej wodu w Pančicach-Kukowje wužiwać. Tole je zastupjer krajneho zarjada za dróhotwar a wobchad wobkrućił, kaž wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady zdźěli. Móst pak budźe jeničce za křižerjow wužiwajomny, za pěškow nic.

Ze słóncom do prózdnin

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND