Distancu k zbrašenym přewinyli

štwórtk, 14. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Na lětnim swjedźenju w Smječkečanskim Domje swjateho Jana su Ralbičanscy  šulerjo wobdźělnikow posłužowali.  Foto: Tadej Šiman Na lětnim swjedźenju w Smječkečanskim Domje swjateho Jana su Ralbičanscy šulerjo wobdźělnikow posłužowali. Foto: Tadej Šiman

Socialne kompetency su dźensa w mnohich powołanjach požadane. Rozumić, kak druhi čłowjek mysli a začuwa, z nim hromadźe dźěłać, konflikty měrliwje rozrisać, so socialnej situaciji wotpowědnje zadźeržeć su někotre ze zakładnych kompetencow, na kotrež tež w šuli dźiwaja. Tak mjenowany socialny dźeń, kotryž hižo někotre lěta po cyłej Němskej přewjeduja, ma tomu słužić, zo so šulerjo w tychle kmanosćach tež w praksy pospytaja.

wozjewjene w: Serbski powěstnik
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND