Krótkopowěsće (08.08.18)

srjeda, 08. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )

ESF přeproša na konferencu

Wojerecy. Kak radźi so wróćo stajenych ludźi na sakskich dźěłowych wikach zarjadować? Předmjet rozjimuja na lětnej konferency Europskeho socialneho fondsa (ESF), na kotruž přeprošatej sakskej­ ministerstwje za hospodarstwo, dźěło a wobchad kaž tež za socialne a škit přetrjebarjow 1. oktobra do Wojerec. Wosebje wěnuja so přechodej do wukubłanja a powołanja.

Na 41. błótowski swjedźeń

Lubin. Program „Přaza“ Błótowskeho žónskeho chóra a modowa přehladka Lubnjowskeho labela Wurlawy Saryh Gwiszcz stej serbskej dypkaj w programje 41. błótowskeho swjedźenja wot 14. do 16. septembra w Lubinje. Hesło tradicionalneho korsa čołmow rěka „Lubin połny narodneje drasty“. Prěni raz změja swjedźenski porjad za škit hosći a terena.

Dobry w swětowym posudku

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND