Krótkopowěsće (03.06.15)

srjeda, 03. junija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Nowe towarstwo załožili

Budyšin. „Willkommen in Bautzen“ rěka towarstwo, kotrež su wčera w Budyskim Kamjentnym domje załožili. Iniciatorojo su čłonojo zwjazkarstwa „Budyšin wostanje pisany“. Za předsydu wuzwo­lichu Svena Scheidemantela. W Fisch­bachu bydlacy je sobustaw Budyskeho wokrjesneho sejmika za frakciju Lěwica.

Biskop Koch woteńdźe

Berlin/Drježdźany. Katolski biskop Drježdźansko-Mišnjanskeje diecezy dr. Heiner Koch ma so po informacijach powě­sćernje dpa z nowym Berlinskim arcybiskopom stać. 59lětny nastupi naslědnistwo Rainera Marije Woelkeho, kiž bě loni w septembru do Kölna wotešoł. Heiner Koch je wot lěta 2013 biskop w Drjež­dźanach a je sej tam mjeztym wjele připóznaća zdobył.

Čěska česći Jana Husa

Praha/Husinec. W zwisku z bližacej so 600. róčnicu spalenja nabožinskeho reformatora Jana Husa wotměwaja so w Čěskej republice wjacore zarjadowanja na jeho česć. Čěska telewizija wusyłaše minjene dny nowy třidźělny hrajny film wo idealach a tehdyšej dobje Husa. W jeho ródnym měsće Husinecu su wopomnišćo ponowili.

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND