Krótkopowěsće (03.06.15)

srjeda, 03. junija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Nowe towarstwo załožili

Budyšin. „Willkommen in Bautzen“ rěka towarstwo, kotrež su wčera w Budyskim Kamjentnym domje załožili. Iniciatorojo su čłonojo zwjazkarstwa „Budyšin wostanje pisany“. Za předsydu wuzwo­lichu Svena Scheidemantela. W Fisch­bachu bydlacy je sobustaw Budyskeho wokrjesneho sejmika za frakciju Lěwica.

Biskop Koch woteńdźe

Berlin/Drježdźany. Katolski biskop Drježdźansko-Mišnjanskeje diecezy dr. Heiner Koch ma so po informacijach powě­sćernje dpa z nowym Berlinskim arcybiskopom stać. 59lětny nastupi naslědnistwo Rainera Marije Woelkeho, kiž bě loni w septembru do Kölna wotešoł. Heiner Koch je wot lěta 2013 biskop w Drjež­dźanach a je sej tam mjeztym wjele připóznaća zdobył.

Čěska česći Jana Husa

Praha/Husinec. W zwisku z bližacej so 600. róčnicu spalenja nabožinskeho reformatora Jana Husa wotměwaja so w Čěskej republice wjacore zarjadowanja na jeho česć. Čěska telewizija wusyłaše minjene dny nowy třidźělny hrajny film wo idealach a tehdyšej dobje Husa. W jeho ródnym měsće Husinecu su wopomnišćo ponowili.

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND